Повноваження ВРП не можуть бути делеговані іншим органам влади, а альтернативних шляхів вирішення питань, що належать до компетенції ВРП, Конституція України не передбачає: Данішевська

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ з поданням щодо конституційності окремих положень Закону № 1635-ІХ.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Доповідаючи з цього питання, Голова Верховного Суду Валентина Данішевська зазначила, що за час перерви в засіданні Пленуму в Офісі Президента України за участю представників судової влади та послів Великої сімки і ЄС відбулася низка зустрічей, під час яких сторони намагалися «знизити градус недовіри один до одного» та вибудувати подальші кроки таким чином, щоб мета судової реформи була досягнута без руйнівних наслідків для судової системи.

Голова ВС звернула увагу на те, що проєкт, який підготовлений для розгляду на Пленумі, значно вужчий за звернення ВРП і містить чотири основних питання. Важливим є і те, що стосовно перших трьох питань Конституційний Суд України вже висловив свою позицію.

По-перше, стан законодавчого регулювання, який допускає припинення повноважень одразу декількох членів ВРП, несе в собі реальні істотні загрози принципу безперервного функціонування ВРП, як органу, який наділений ключовими, конституційними, фундаментальними повноваженнями у сфері судової влади. Повноваження ВРП не можуть бути делеговані іншим органам влади, а альтернативних шляхів вирішення питань, що належать до компетенції ВРП, Конституція України не передбачає.

По-друге, ухвалення закону, який передбачає повторне оцінювання суддів, які є членами ВРП, має ознаки чергового втручання парламенту в незалежність судової влади загалом, що неприпустимо для належного стану здійснення правосуддя та конституційного ладу, адже лише незалежний суд є невід’ємною складовою існування правової держави.

По-третє, повноваженнями щодо звільнення членів ВРП наділені органи, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя, і парламент – лише один із них, тому звільнення осіб з вагомих державних посад шляхом ухвалення нормативно-правових актів є недопустимим.

По-четверте, визначений порядок ухвалення рішень Етичною радою (коли волевиявлення представників міжнародних організацій превалює над волевиявленням членів Етичної ради із числа суддів або суддів у відставці, визначених Радою суддів України) нівелює передбачений законом порядок формування відповідного органу, що, своєю чергою, порушує засаду незалежності суддів, регламентовану ст. 126 Конституції України.