Права медичних працівників в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19: адвокат Наталія Чорновус

Під час марафону вебінарів до дня медичного працівника у Вищій школі адвокатури, Чорновус Наталія, адвокат, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, розповіла про права медичних працівників в умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Саме медикам, під час пандемії на COVID-19 випав великий, відповідальний та особливий тягар. Багато медичних працівників стало на боротьбу з коронавірусною інфекцією в ковідних відділеннях, яких на сьогоднішній день в Україні відкрито дуже багато в Україні.

Незважаючи на ті програми, гарантії та можливості, які б могли отримувати медичні працівники, на сьогодні є багато проблем, які саме і пов’язані з їхніми виплатами та гарантіями.

Якщо брати до уваги права медичного працівника, то це є Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, а саме ст. 77.

Основою цієї статті є:

  • заняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціальності та кваліфікації
  • належні умови професійної діяльності
  • обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством
  • соціальну допомогу з боку держави у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків
  • першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та протезними засобами
  • судовий захист професійної честі та гідності

Законодавством може бути передбачено і інші права та пільги для медичних і фармацевтичних працівників. На них також можуть поширюватися пільги, що встановлюють для своїх працівників підприємства, установи і організації, яким вони надають медичну допомогу.

Відповідно до Кодексу закону України про працю (ст.153) чітко передбачено, що на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і не шкідливі умови праці. Власник або уповноважений ним орган, повинен забезпечувати санітарно-гігієнічні умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

В Законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (ст. 39), чітко визначено, що захворювання на інфекційні хвороби медичних та інших працівників, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб (надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках інфекційних хвороб, дезінфекційні заходи тощо), належать до професійних захворювань. Зазначені працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ підлягають обов’язковому державному страхуванню на випадок захворювання на інфекційну хворобу в порядку та на умовах, установлених Кабінетом Міністрів України.

На сьогодні кожен заклад охорони здоров’я, який має ліцензію, повинен дотримуватися норм, умов, які передбачені законодавством України.

Отже, держава забезпечує страхові виплати медичним працівникам державних, комунальних закладів охорони здоров’я в таких розмірах:

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження – залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби, працюють із живими збудниками інфекційних хвороб та в осередках інфекційних хвороб, виконують інші роботи, пов’язані з високим ризиком зараження збудниками інфекційних хвороб, встановлюються відповідно до законодавства.

За період роботи по ліквідації епідемій і спалахів інфекційних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних інфекційних хвороб, посадові оклади медичним та іншим працівникам встановлюються в порядку і розмірах, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин та соціального захисту населення.

В постанові КМУ № 246 від 23.03.2020 р. зазначено, що на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), до завершення здійснення зазначених заходів встановлюється додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок.

За постановою КМУ No 331 від 24.04.2020 р., кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, насамперед спрямовуються на здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.