Правовий режим майна подружжя на частку в статутному капіталі фермерського господарства

У справі про банкрутство ФОП проведено аукціон з продажу майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого увійшли квартира та 100 % корпоративних прав фермерського господарства.

Про це повідомляє Верховний Суд.

Дружина боржника не погодилася з результатами аукціону та звернулася до суду із заявою про визнання їх недійсними, стверджуючи, зокрема, про нездійснення ліквідатором при формуванні ліквідаційної маси виділу частки в спільному майні подружжя та продаж майна (корпоративних прав), на яке не може бути звернено стягнення.

Ухвалою Господарського суду Харківської області, залишеною без змін постановою Східного апеляційного господарського суду, в задоволенні заяви відмовлено. Суди, зокрема, дійшли висновку, що дружина боржника не довела належності їй на праві спільної сумісної власності частки в статутному капіталі фермерського господарства та наявності презумпції спільності права власності на майно боржника.

КГС ВС зазначені судові рішення скасував та ухвалив нове рішення, яким заяву дружини боржника задовольнив частково.

При цьому КГС ВС сформулював такі висновки щодо застосування норм права.

Створене шляхом об’єднання трудової участі членів сім’ї з метою отримання прибутку та зареєстроване як юридична особа фермерське господарство, в якому наявний статутний (складений) капітал поділений на частки, відповідає визначеним у ч. 5 ст. 63 ГК України ознакам корпоративного підприємства.

У членів зареєстрованого як юридична особа фермерського господарства, які передали до складеного капіталу майно, наявні корпоративні права, пов’язані з наявністю їхньої частки у статутному (складеному) капіталі господарства.

Належним об’єктом обороту (продажу, спадкування тощо) є частка в статутному (складеному) капіталі господарської організації, з набуттям прав на яку в особи виникають і корпоративні права. Статутний капітал, який є лише засобом бухгалтерського обліку, та самі собою корпоративні права відчужуватися не можуть, адже не є оборотоздатним об’єктом цивільного права.

У ст. 355 ЦК України, ст. 60 СК України закріплено презумпцію спільності права власності подружжя на майно, набуте ними в період шлюбу, яка означає, що ні дружина, ні чоловік не зобов’язані доводити наявність права спільної сумісної власності на майно, набуте у шлюбі, оскільки воно вважається таким, що належить подружжю. Така презумпція може бути спростована, і один із подружжя може оспорювати поширення правового режиму спільного сумісного майна на певний об’єкт, у тому числі в судовому порядку. Тягар доказування обставин, необхідних для спростування презумпції, покладається на особу, яка її спростовує.

Режим спільної сумісної власності подружжя поширюється і на частку в статутному (складеному) капіталі фермерського господарства.

Частка в статутному капіталі фермерського господарства є обмежено оборотоздатною.

У разі коли частка 100 % в статутному (складеному) капіталі фермерського господарства належить одній особі, така особа за аналогією механізму відчуження частки учасником товариства з обмеженою відповідальністю, визначеного ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», може відчужити належну їй частку (100 %) іншій особі – не обов’язково члену своєї сім’ї.

Звернення стягнення на частку боржника у статутному (складеному) капіталі фермерського господарства, в якому частка в статутному (складеному) капіталі належить декільком особам – членам сім’ї, реалізовується так:

– за наявності згоди іншого (-их) співвласника (-ів) на визнання за ним (-и) права на частку в статутному (складеному) капіталі фермерського господарства звернення стягнення на таку частку здійснюється в порядку, встановленому ст. 366 ЦК України, з дотриманням переважного права співвласника, передбаченого ст. 362 ЦК України, на придбання частки;

– у разі відмови іншого (-их) співвласника(-ів) від придбання частки боржника у статутному (складеному) капіталі фермерського господарства звернення стягнення на таку частку здійснюється за аналогією зі ст. 131 ЦК України.

Постанова КГС ВС від 7 жовтня 2021 року у справі № 922/3059/16.