Про можливість оскарження в апеляційному порядку ухвали суду про відмову в задоволенні заяви про накладення штрафу

Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про накладення штрафу може бути оскаржена в апеляційному порядку, оскільки вона прийнята з питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 Кодексу адміністративного судочинства України.

10 січня 2023 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Шостого
апеляційного адміністративного суду від 30 травня 2022 року у справі No 760/9306/17 за позовом ОСОБА_1 до Міністерства оборони України, Центральної
військово-лікарської комісії Міністерства оборони України, третя особа Адміністрація Державної прикордонної служби України про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії щодо виплати одноразової грошової допомоги.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Солом’янського районного суду міста Києва від 08.08.2018, яке залишене без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 13.12.2018, позовні вимоги задоволено частково.

Позивач 07.07.2020 в порядку спеціальної процедури, що встановлена статтею 383 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), вперше звернувся із відповідною заявою про постановлення окремої ухвали, якою просив: визнати протиправним рішення про відмову у призначенні позивачу
одноразової грошової допомоги, що оформлене протоколом Комісії Міністерства
оборони України з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою
одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум від 14.06.2019.

Окремою ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 26.10.2020, яка була залишена в силі судом апеляційної інстанції, зазначена заява була задоволена. В подальшому за заявою позивача Солом’янським районним судом
м. Києва була постановлена ухвала від 03.12.2020, якою зобов’язано Міністерство оборони України подати до Солом’янського районного суду м. Києва у місячний строк з дня отримання копії даної ухвали звіт про виконання рішення суду від 08.08.2018 в справі No 760/9306/17, окремої ухвали від 26.10.2020 (з урахуванням додаткової ухвали від 23.11.2020).

18.05.2021 позивач звернувся до Солом’янського районного суду м. Києва із заявою про накладення штрафу на керівника Міністерства оборони України за неподання звіту та невиконання ухвали від 03.12.2020.

Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва від 13.12.2021 з посилання на статтю 382 КАС України у задоволенні заяви ОСОБА_1 про накладення штрафу на керівника Міністерства оборони України відмовлено.

Не погодившись із зазначеним рішенням суду, подано апеляційну скаргу, в якій апелянт просив скасувати ухвалу Солом’янського районного суду м. Києва від 13.12.2021 та задовольнити заяву.

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 30.05.2022 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Солом’янського районного суду м. Києва від 13.12.2021.

Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, апеляційний суд виходив з того, що оскільки накладення штрафу на керівника Міністерства оборони України не відбулося, то ухвала суду першої інстанції від 13.12.2021 не підлягає окремому
оскарженню в апеляційному провадженню.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу апеляційного адміністративного суду, а справу направив для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

ОЦІНКА СУДУ

Статтею 294 КАС України визначено перелік ухвал суду першої інстанції, на які можуть бути подані апеляційні скарги окремо від рішення суду.

Згідно з пунктом 25 частини першої означеної статті окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо накладення штрафу та інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 цього Кодексу. Як слідує із вказаної норми, в ній не конкретизовано вид (найменування) ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку. Проте, у цій нормі зазначено, що в такому порядку можуть оскаржуватись ухвали з інших питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 цього Кодексу.

Своєю чергою, зі змісту статті 382 КАС України вбачається, що вона стосується
судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, і цій нормі зазначено, що: «суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній
справі, може зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення (частина перша). За наслідками розгляду звіту суб’єкта владних повноважень про виконання рішення суду або в разі неподання такого звіту суддя своєю ухвалою може встановити новий строк подання звіту, накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання рішення, штраф у сумі від двадцяти до сорока розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб». Тобто, системний аналіз положень статей 294, 382 КАС України свідчить про те, що ухвала про накладення штрафу за неподання звіту суб’єкта владних повноважень про виконання рішення суду є процесуальним рішенням з питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 цього Кодексу.

Колегія суддів Верховного Суду зробила висновок, що ухвала суду про відмову у задоволенні заяви про накладення штрафу також відноситься до ухвал з питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 цього Кодексу.

Таким чином, колегія суддів Верховного Суду визнала, що ухвала Солом’янського
районного суду м. Києва від 13.12.2021, якою у задоволенні заяви ОСОБА_1 про
накладення штрафу на керівника Міністерства оборони України відмовлено, може бути оскаржена в апеляційному порядку, оскільки така прийнята з питань судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративних справах, постановлених судом відповідно до статті 382 КАС України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 10 січня 2023 року у справі No 760/9306/17 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/108321743.