Рада адвокатів України прийняла рішення про неповноважність та неправомочність КДКА м. Києва

Рада адвокатів України, заслухавши інформацію Голови Робочої групи із дослідження результатів проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році Кухаря О.І. про результати роботи Робочої групи встановила наступне.

Про це йдеться у рішенні Ради адвокатів України №128 від 15 грудня 2021 року.

15.12.2021 р. Радою адвокатів України прийнято рішення No125 «Про наслідки звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. щодо обрання членів кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м.Києва» та рішення No126 «Про наслідки звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. щодо обрання членів дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м.Києва».

Відповідно до протоколу звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. кількісний склад кваліфікаційної палати КДКА м. Києва – складає 9 осіб, кількісний склад дисциплінарної палати КДКА м. Києва – складає 11 осіб.

В силу частини 6 статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» визнано адвокатів Карнаух-Голодняк О.В. (свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю No5285 від 09.09.2019 р., видане Радою
адвокатів міста Києва), Шаблієнка А.С. (свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю No5047 від 20.06.2012 р., видане Київською міською
КДКА), Комлєва С.В. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
No5536/10 від 24.12.2015 р., видане Радою адвокатів Київської області),
Назаренко Д.Л. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
No3452 від 25.09.2008 року, видане Київською міською КДКА) такими, які не набули повноважень членів органів адвокатського самоврядування –
кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
міста Києва, у зв’язку з не набранням ними більшості голосів делегатів, які
приймали участь у звітно-виборній конференції адвокатів міста Києва від
07.11.2021 р. відповідно до затвердженого рішення Ради адвокатів України
No82 від 10.09.2021 р. (зі змінами внесеними на підставі рішення Ради
адвокатів України No99 від 11.09.2021 р.) Порядку висування та обрання
делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламенту
звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва та встановленої квоти
представництва», та визнано рішення звітно-виборної конференції адвокатів
міста Києва від 07.11.2021 р. в цій частині таким, яке не набуло та не має
юридичних наслідків.

В силу частини 6 статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» визнано адвокатів Вольвака О.М. (свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю No4738 від 29.12.2011 р., видане Київською обласною
КДКА), Вознюк Н.А. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
No4412 від 10.11.2014 р., видане Радою адвокатів міста Києва), Бойченка О.В.
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю No005608 від
28.05.2015 р., видане Радою адвокатів міста Києва), Пархету А.А. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю No4723/10 від 22.12.2011 року,
видане Київською обласною КДКА), Савченка Р.С. (свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю No005600 від 23.04.2015 року, видане Радою
адвокатів міста Києва), Усовича О.І.(свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю No3043 від 27.09.2007 року, видане Київською
міською КДКА), Рикова В.В. (свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю No747 від 17.05.1995 року, видане Київською міською КДКА),
Дрюка О.М. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю No4243
від 30.11.2010 року, видане Київською міською КДКА) такими, які не набули
повноважень членів органів адвокатського самоврядування – дисциплінарної
палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, у зв’язку з не набранням ними більшості голосів делегатів, які приймали участь у звітно-виборній конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. відповідно до затвердженого рішення Ради адвокатів України No82 від 10.09.2021 р. (зі змінами внесеними на підставі рішення Ради адвокатів України No99 від 11.09.2021 р.) Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва та встановленої квоти представництва», та визнано рішення звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. в цій частині таким, яке не набуло та не має юридичних наслідків.

Відповідно до частини 3 статті 50 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин від кількісного складу
кожної з її палат, затвердженого конференцією адвокатів регіону.

Отже, відповідно до протоколу звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. належним чином обраними членами кваліфікаційної палати є 5 осіб та належним чином обраними членами дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м.Києва є 3 особи, які в силу частини 3 статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не складають двох третин від кількісного складу кожної з її палат, затвердженого конференцією адвокатів регіону.

Рада адвокатів України, заслухавши та обговоривши інформацію голови
Робочої групи із дослідження результатів проведених конференцій адвокатів
регіонів у 2021 році Кухаря О.І., вислухавши головуючого Конференції Шутого
С.М., секретаря Конференції Нікітюк К.О., голову лічильної комісії
Конференції Ярош З.В., голову мандатної комісії Конференції Соколовську
О.В., голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., врахувавши пропозиції та зауваження інших членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 43, 45, 47, 50, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

Вважати Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури м. Києва не сформованою у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», що є наслідком відсутності кворуму в кваліфікаційній та дисциплінарній палаті Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва для прийняття рішень та здійснення повноважень визначених статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».