Рафальська не мала повноважень голови Ради адвокатів міста Києва, тому не могла оцінювати результати стажування, а також видавати свідоцтво про право на здійснення адвокатської діяльності: КАС ВС

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув у попередньому судовому засіданні за наявними у справі матеріалами в касаційній інстанції адміністративну справу №826/16397/18

за позовом ОСОБА_1 до Недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України», за участю третьої особи – Ради адвокатів м. Києва – про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії, провадження в якій відкрито

за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 квітня 2020 року, прийняте в складі головуючого судді Смолія І.В., та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 вересня 2020 року, прийняту в складі колегії суддів: головуючого           Сорочка Є.О., суддів Кузьмишиної О.М., Федотова І.В.

УСТАНОВИВ:

І. Короткий зміст позовних вимог

1.          У жовтні 2018 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом, в якому просив:

– визнати бездіяльність розпорядника публічної інформації Недержавної некомерційної професійної організації “Національна асоціація адвокатів України” в особі Ради адвокатів України щодо невнесення до Єдиного реєстру адвокатів України публічної інформації у формі відкритих даних та відомостей стосовно позивача протиправною;

– зобов`язати  Недержавну некомерційну професійну організацію “Національна асоціація адвокатів України” (ідентифікаційний код юридичної особи 38488439)  в особі Ради адвокатів України внести до Єдиного реєстру адвокатів України публічної інформації публічну інформацію у формі відкритих даних та відомості стосовно позивача для відображення на офіційному веб-сайті Національна асоціація адвокатів України (http://erau.unba.org.ua) для загального доступу;

2.          На обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що посадовими особами Недержавної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України» та Ради адвокатів України протиправно закрито вільний доступ до Єдиного реєстру адвокатів України (далі – ЄРАУ) стосовно адвокатів м. Києва, якими отримано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в 2016 році, у тому числі відомості відносно позивача, чим грубо порушено право на доступ до професії адвоката та створено перешкоди у здійсненні професійної діяльності.  Разом з тим, позивач наголошує, що Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” не містить норм, які б дозволяли переведення відомостей про адвоката Єдиному реєстрі адвокатів України в стан неактивних.

ІІ. Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій і мотиви їхнього ухвалення

3.          Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 квітня 2020 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від        08 вересня 2020 року, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

4.          Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що позивачем не доведено суду, що відомості щодо нього до ЄРАУ були відповідним чином внесені адміністратором Першого рівня та оприлюднені на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ). На час прийняття рішення від 22.12.2016 №58 про видачу позивачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Рафальська І.В. не мала повноважень голови Ради адвокатів міста Києва, тому не мала повноважень здійснювати оцінку результатів стажування, приймати за результатом такого оцінювання відповідне рішення, а також видавати свідоцтво. Отже, суди дійшли висновку про те, що позивачем не закінчено передбачену чинним законодавством процедуру для отримання права на заняття адвокатською діяльністю, оскільки рішення на підставі якого проведено оцінку стажування та вирішено видати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, та саме свідоцтво видано не уповноваженою особою.

ІІІ. Короткий зміст вимог касаційної скарги

5.          Не погоджуючись із рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 квітня 2020 року та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 вересня 2020 року, посилаючись на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, ОСОБА_1 подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати зазначені судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове судове рішення про задоволення позовних вимог.

6.          Касаційна скарга обґрунтована тим, що позивачем відповідно до  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VІ виконані всі вимоги для отримання права працювати адвокатом: сплачені необхідні платежі, успішно складено кваліфікаційний іспит (ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), пройдено стажування (ст. 10), прийнято присягу адвоката (ст. 11), отримано Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю (ст.12). Позивач зазначає, що направлення на стажування він отримав 13.06.2016 (до моменту прийняття рішення Конференції адвокатів регіону від 08.10.2016, на які посилається суд апеляційної інстанції. Стажування було розпочато та мало бути закінченим, так як метою стажування є отримання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. За результатами оцінки звіту про стажування, Радою адвокатів міста Києва, як колегіальним органом, було прийнято рішення від 22.12.2016 №58 про видачу позивачу відповідного свідоцтва. Наголошує, що незалежно від складу керівництва Ради адвокатів регіону він виконав всі умови для завершення стажування та отримав статус адвоката. Наявність певних спорів між третіми особами відносно статусу КДКА м. Києва, у якій позивачем добросовісно складено іспит та про що отримано відповідне свідоцтво, не може бути перешкодою чи підставою для позбавлення позивача права на зайняття адвокатською діяльністю, на набуття якого позивач мав законне сподівання складаючи відповідний іспит та добросовісно вчиняючи передбачені законом дії. Зазначає, що суд апеляційної інстанції при винесенні рішення застосував норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 11.06.2020 в справі №826/1765/18, від 02.06.2020 в справі №826/10717/18, від 10.09.2020 в справі №826/2079/18.

IV. Позиція інших учасників справи

7.          Відповідач надав до суду відзив на касаційну скаргу, в якому просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

V. Рух справи в суді касаційної інстанції

8.          Ухвалою Верховного Суду в складі колегія суддів Касаційного адміністративного суду від 30 вересня 2020 року відкрито касаційне провадження за скаргою ОСОБА_1 на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 квітня 2020 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 вересня 2020 року.

9.          Ухвалою Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду від             23 лютого 2021 року справу призначено до розгляду у попередньому судовому засіданні за наявними у справі матеріалами на 25 лютого 2021 року.

VI. Стислий виклад обставин, установлених судами першої та апеляційної інстанцій

10.          Як установлено судами першої та апеляційної інстанцій та вбачається з матеріалів справи, ОСОБА_1 склав кваліфікаційний іспит, що підтверджується свідоцтвом про складання кваліфікаційного іспиту від 19.05.2016 №52, виданим Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області.

11.          У зв`язку з успішним проходженням стажування, Радою адвокатів міста Києва було прийнято рішення від 22.12.2016 №58 (за підписом Рафальської І.В. ) про видачу позивачу свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та допущення до складання Присяги адвоката України.

12.          На підставі вказаного рішення, позивачу 19.01.2017 видано свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії КВ № 005836 (за підписом Рафальської І.В. ). Присягу адвоката України позивачем складено 19.01.2017.

13.          Відповідно до протоколу конференції адвокатів міста Києва від 8 жовтня            2016 року, делегатами Конференції ухвалено рішення про висловлення недовіри та дострокове відкликання голови Ради адвокатів міста Києва Рафальської І.В. , обрано новий склад та голову Ради адвокатів міста Києва – Рябенка П.К .

14.          На підставі вказаного рішення Конференції адвокатів регіону від 8 жовтня     2016 року були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Ради адвокатів міста Києва та зареєстровано нову Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури м. Києва. Відповідно, 11 жовтня 2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесені відомості про зміну керівника та призначення Рябенка П.К. головою Ради адвокатів міста Києва.

15.          В матеріалах справи міститься копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.2016 №1001528248, відповідно до якого керівником Ради адвокатів міста Києва  з  08.10.2016 є Рябенко П.К .

16.          На підтвердження того, що відомості щодо ОСОБА_1 були внесені адміністратором Першого рівня, позивач  надав суду витяг Ради адвокатів міста Києва з ЄРАУ від 14.03.2017 №034478 за підписом Рафальської І.В. як голови.

17.          Відповідно до довідки Ради адвокатів України №136 від 26.10.2018, станом на 26.10.2018 відомості про адвоката ОСОБА_1 в Єдиний реєстр адвокатів України адміністратором Першого рівня бази ЄРАУ Ради адвокатів міста Києва не вносились.

18.          Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.01.2018 по справі №826/8513/17, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 15.01.2019, визнано протиправними реєстраційні дії державного реєстратора-приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Змисловської Тетяни Василівні №10741070017044323, №10741070016044323, №10741070014044323, №10741050013044323 від 16 червня 2017 року, зокрема щодо виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про керівника (Голову) Ради адвокатів міста Києва -Рябенка Петра Костянтиновича та зобов`язано державного реєстратора скасувати в Єдиному державному реєстрі дії стосовно юридичної особи – Ради адвокатів міста Києва, зокрема щодо зміни керівника юридичної особи – Ради адвокатів міста Києва, внесення замість Рябенка П.К. – Рафальської І.В .

19.          Разом з тим, згідно розпорядження НААУ від 10.10.2016 №80 на підставі рішення Конференції адвокатів регіону від 8 жовтня 2016 року, заблоковано доступ до бази даних ЄРАУ адміністратору бази даних Першого рівня Ради адвокатів міста Києва Рафальській І.В., доручено підготувати пакет документів для передачі ключів доступу до бази даних ЄРАУ Рябенку П.К. як новообраному голові Ради адвокатів міста Києва.

20.          Згідно акту прийому-передачі від 17.10.2016 Рябенко П.К. отримав ключ доступу до ведення ЄРАУ як адміністратора Першого рівня.

VIІ. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

21.          Конституція України від 28 червня1996 року № 254к/96-ВР

Частина друга статті 19. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

22.          Кодекс адміністративного судочинства України  (далі – КАС України)

Частина друга статті 2 КАС України. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

23.          Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає  Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (в редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин; далі – Закон № 5076-VI).

Частина перша статті 9  Закону № 5076-VI. Кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Частина третя статті 9  Закону № 5076-VI. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.

Частина перша статті 10  Закону № 5076-VI. Стажування полягає в перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката за направленням ради адвокатів регіону.

Частина шоста статті 10  Закону № 5076-VI. За результатами стажування керівник стажування складає звіт про оцінку стажування та направляє його раді адвокатів регіону.

Частина сьома статті 10 Закону № 5076-VI . Результати стажування оцінюються радою адвокатів регіону протягом тридцяти днів з дня отримання звіту.

За оцінкою результатів стажування рада адвокатів регіону приймає рішення про: 1) видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 2) продовження стажування на строк від одного до трьох місяців.

Частина перша статті 12  Закону № 5076-VI. Особі, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката України.

Статтею 45 Закону № 5076-VI передбачено, що Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об`єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.

Національна асоціація адвокатів України, зокрема, забезпечує доступ та відкритість інформації стосовно адвокатів України.

Національна асоціація адвокатів України є юридичною особою та діє через організаційні форми адвокатського самоврядування, передбачені цим Законом. Згідно з частиною першою  статті 46 Закону № 5076-VI організаційними формами адвокатського самоврядування, зокрема є рада адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з`їзд адвокатів України.

Згідно з частиною першою, пунктами 4, 13 частини четвертої  статті 55 Закону № 5076-VI  в період між з`їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України.

Повноваження і порядок роботи Ради адвокатів України визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатів України, що затверджується з`їздом адвокатів України.

Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з`їзду адвокатів України.

Рада адвокатів України здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього; забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України.

В силу  статті 17 Закону № 5076-VI Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.

У пункті 9 частини четвертої статті 48 Закону № 5076-VI передбачено, що Рада адвокатів регіону, окрім іншого, забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України.

24.          Відповідно до пункту 1 Положення про Раду адвокатів України, затвердженого Установчим з`їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, Рада адвокатів України діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом адвокатського самоврядування, на який державою покладено виконання у період між з`їздами адвокатів України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України.

25.          Згідно з пунктами 1.1. – 1.4. Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2012 року № 26 (далі- Порядок № 26) Єдиний реєстр адвокатів України – це електронна база даних, яка містить відомості про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до  Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”  набули право на зайняття адвокатською діяльністю, та про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності.

Рада адвокатів України забезпечує ведення ЄРАУ, координує діяльність, здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення рад адвокатів регіонів щодо внесення ними відомостей до ЄРАУ та надання витягів з нього згідно цього Порядку.

Внесення відомостей до ЄРАУ здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України за правилами цього Порядку.

Рада адвокатів України забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення ЄРАУ, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містить ЄРАУ, надає роз`яснення, проводить навчання щодо наповнення та користування ЄРАУ, а також виконує інші функції, передбачені  Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, цим Порядком.

Пунктом 2.1. Порядку № 26 обумовлено, що відомості до ЄРАУ вносяться за дворівневим принципом. Перший рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується радами адвокатів регіонів, Другий рівень внесення відомостей до ЄРАУ забезпечується Радою адвокатів України.

За приписами пунктів 2.8, 2.9 Порядку № 26 відомості, що підлягають внесенню до ЄРАУ, включаються до нього адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, встановлених Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та рішеннями Ради адвокатів України.

Інформація, внесена до ЄРАУ у відповідності до правил системи бази даних ЄРАУ адміністратором бази даних ЄРАУ ради адвокатів регіону, є відомостями (інформацією) Першого рівня і є не доступними (не відкритими) для користувачів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Пунктом 2.13. Порядку № 26 обумовлено, що адміністратори бази даних ЄРАУ Секретаріату Ради адвокатів України перевіряють правильність, повноту та точність інформації (відомостей) внесеної на Першому рівні, а також скан-копії документів, які є підставою для внесення таких відомостей у відповідності до цього Порядку, слідуючи вказівкам системи бази даних, корегують її у випадку необхідності та затверджують її.

Відповідно до пункту 2.15. Порядку № 26 у момент затвердження адміністратором ЄРАУ Другого рівня відомостей, отриманих від адміністратора ЄРАУ Першого рівня, вони набувають статусу відомостей (інформації) Другого рівня і стають активними та відкритими на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України для загального доступу, за винятком випадків, передбачених цим Порядком.

Згідно з пунктом 3.6 Порядку № 26 дані стосовно адвокатів, які отримали свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю з порушенням чинного законодавства України, до Єдиного реєстру адвокатів України не вносяться. Не вносяться до ЄРАУ також відомості, які оформлені та подані з порушенням вимог закону та актів НААУ. У разі виявлення фактів включення до ЄРАУ таких відомостей, інформація про них скеровується Головою НААУ чи його заступниками до ВКДКА для прийняття відповідного рішення. У випадку виявлення таких відомостей, вони підлягають негайному вилученню з ЄРАУ адміністратором Першого рівня відповідно до процедури, передбаченої цим Порядком, або адміністратором Другого рівня з обов`язковим повідомлення про таке видалення адміністратора першого рівня. У разі виявлення фактів неправомірного включення до ЄРАУ таких відомостей, інформація про них може скеровуватись Головою НААУ чи його заступниками до ВКДКА для прийняття відповідного рішення.

26.          Відповідно до положень статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовірними і були внесені до нього, третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні.    Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою.

VІІІ.ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

27.          Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що перевірка законності судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій, згідно зі статтею 341 Кодексу адміністративного судочинства України, здійснюється у частині застосування норм матеріального та процесуального права.

28.          Аналізуючи наведені положення законодавства та обставини справи, колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позовних вимог, з огляду на наступне.

29.          Так, за правилами пункту 2.15. Порядку № 26 у момент затвердження адміністратором ЄРАУ Другого рівня відомостей, отриманих від адміністратора ЄРАУ Першого рівня, вони набувають статусу відомостей (інформації) Другого рівня і стають активними та відкритими на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України для загального доступу.

30.          Як правильно встановлено судами попередніх інстанцій, на час отримання позивачем свідоцтва (19.01.2017) про право на заняття адвокатською діяльністю Рафальська І.В. не була головою Ради адвокатів міста Києва та не виконувала функцій адміністратора ЄРАУ Першого рівня, тому витяг від 14.03.2017 № 034478 за її підписом не може бути доказом внесення відносно позивача відомостей до ЄРАУ.

31.          Доказів звернення до належного адміністратора ЄРАУ Першого рівня – Ради адвокатів міста Києва, головою якого є Рябенко П.К. позивачем суду не надано, та станом на 26.10.2018 відомості про адвоката ОСОБА_1 в Єдиний реєстр адвокатів України адміністратором Першого рівня бази ЄРАУ Ради адвокатів міста Києва не вносились.

32.          Колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про необґрунтованість посилання позивача на те, що відповідач в даному випадку мав виконувати функції адміністратора Другого рівня, з огляду на наступне.

33.          Ні Радою адвокатів України, ні Головою НААУ, РАУ не приймалось рішення про виконання Радою адвокатів України функцій адміністратора Першого рівня (Ради адвокатів міста Києва), оскільки за наслідками конференції адвокатів міста Києва від 8 жовтня 2016 року обрано нового голову Рада адвокатів міста Києва – Рябенка П.К. та якому в подальшому надано доступ до бази ЄРАУ для забезпечення внесення відомостей про адвокатів на Першому рівні.

34.          Також, як правильно встановлено судом апеляційної інстанції, позивач склав кваліфікаційний іспит, що підтверджується свідоцтвом про складання кваліфікаційного іспиту від 19.05.2016 № 52, виданим Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області, а не Київською міською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури як помилково встановлено судом першої інстанції та помилково застосовано до спірних правовідносин рішення Ради адвокатів України №156 від 11.06.2016. Легітимність вказаного свідоцтва від 19.05.2016 № 52 за підписом Ковбасінської Г.В. не заперечується відповідачем, тому не є спірним у цій справі.

35.          Проте, на час прийняття рішення від 22.12.2016 № 58 за оцінкою результатів стажування та про видачу позивачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Рафальська І.В.  не мала повноважень голови Ради адвокатів міста Києва, тому не мала повноважень здійснювати оцінку результатів стажування, приймати за результатом такого оцінювання відповідне рішення, а також видавати свідоцтво.

36.          З огляду на викладене, колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про те, що позивачем не закінчено передбачену приписами статей 9-12 Закону № 5076-VI процедуру для отримання права на заняття адвокатською діяльністю, оскільки рішення на підставі якого проведено оцінку стажування та вирішено видати свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, та саме свідоцтво видані не уповноваженими особами.

37.          Заяву щодо проведення оцінки стажування з додатками, позивачем було подано до Ради адвокатів міста Києва під головуванням Рафальської І.В. 13.12.2016, тобто після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо повноважень голів. При цьому, колегія суддів Верховного Суду враховує, що відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).

38.          Підсумовуючи викладене, колегія суддів Верховного Суду погоджується з висновками судів першої  та апеляційної інстанцій щодо відсутності протиправної бездіяльності відповідача щодо невнесення до Єдиного реєстру адвокатів України публічної інформації у формі відкритих даних та відомостей стосовно позивача.

39.          З урахуванням викладеного колегія суддів Верховного Суду не встановила неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права під час ухвалення рішень судами першої та  апеляційної інстанцій.

40.          У зв`язку з цим, відповідно до статті 350 Кодексу адміністративного судочинства України, касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій – без змін.

ІХ. Судові витрати

41.          З огляду на результат касаційного розгляду судові витрати не розподіляються.

Керуючись статтями 341, 343, 349, 350, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду

п о с т а н о в и в :

1.          Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

2.          Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 квітня 2020 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 вересня 2020 року в справі №826/16397/18 залишити без змін.

3.          Судові витрати не розподіляються.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.