РАУ внесла зміни до Порядків щодо кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію про приведення у відповідність рішень Ради адвокатів України до Наказу Міністерства внутрішніх справ України «Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» від 30.03.2022 No 207, яким затверджено Положення про інформаційно-аналітичну систему «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» та Порядок доступу до відомостей інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – Порядок.

Про це йдеться у рішенні РАУ №55 від 1 серпня 2022 року.

Порядком встановлено, що відомості про притягнення до кримінальної
відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, надаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – ІАС).

Витяг – це документ у паперовій або електронній формі, що сформовано засобами програмного забезпеченням ІАС, який містить відомості актуальні на дату та час його формування. Кожному Витягу присвоюється унікальний
електронний ідентифікатор (QR-код), який забезпечує перехід за посиланням на
відповідний підтвердний запис в електронних ресурсах ІАС.

В ІАС за бажанням заявника формується два види Витягів про: відсутність (наявність) судимості (скорочений); притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України (повний).

Легітимність Витягу може бути перевірена через офіційний вебсайт МВС, або з використанням сервісної послуги єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ, у формі прикладного програмного інтерфейсу, Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, або електронного кабінету громадянина (Лист МВС «Про надання відомостей щодо наявності/відсутності судимості» від 23.05.2022 р. No 12655/16-2022).

З огляду на наведене та враховуючи, що наказ Міністерства внутрішніх справ України від 29.11.2016 No 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства
внутрішніх справ України», що був зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 10.01.2017 за No 22/29890 (із змінами) втратив чинність;

з метою приведення у відповідність до приписів діючого законодавства
положень Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку
складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів
складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською
діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України No 270 від 17.12.2013 (зі змінами); Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням No 80 від 01.06.2018 (зі змінами); рішення Ради адвокатів України «Про особливості допуску до складення кваліфікаційного іспиту в період воєнного часу» No 35 від 25.03.2022;
рішення Ради адвокатів України «Про деякі питання пов’язані з проходженням стажування у період воєнного часу» No 39 від 25.03.2022;

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом
Ради адвокатів України, вирішила:

  • Внести зміни до Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України No 270 від 17.12.2013 (зі змінами), далі – Порядок, виклавши:

– підпункт 3 пункту 2 розділу 2 Порядку у новій редакції наступного змісту «3) витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений);

– підпункт 1 частини 2 пункту 7 розділу 2 Порядку у новій редакції наступного змісту «1) витягом встановленої форми, який містить відомості з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений). Термін дії витягу складає 3 місяці з дати його видачі».

  • Внести зміни до Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням No 80 від 01.06.2018 (зі змінами), далі – Положення:

– слова «5. Довідка про відсутність судимості No_ від «_»_ р.;» у Додатку 4 до Положення викласти у новій редакції «5. Довідка/витяг про відсутність судимості No_ від «_»__ р.;»;

– слова «10. Довідка про відсутність судимості» у Додатку 12 до Положення викласти у новій редакції «10. Довідка/витяг про відсутність судимості»;

– виключити слова «13. Довідка про відсутність судимості» у Додатку 12 до Положення та привести у відповідність подальшу нумерацію додаткових документів, визначених Додатком 12;

– слова «7. Довідка про відсутність судимості» у Додатку 13 до Положення викласти у новій редакції «7. Довідка/витяг про відсутність судимості».

  • Внести зміни до рішення Ради адвокатів України «Про особливості допуску до складення кваліфікаційного іспиту в період воєнного часу» No 35 від 25.03.2022 виключивши:

– у п.1 резолютивної частини цього рішення слова «відсутність у них судимості та»;

– у п. 2 резолютивної частини цього рішення абзац другий наступного змісту: «довідку встановленої форми, яка містить відомості з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості» (скорочену);»

  • Внести зміни до рішення Ради адвокатів України «Про деякі питання пов’язані з проходженням стажування у період воєнного часу» No 39 від 25.03.2022 виключивши:

– у п.1 резолютивної частини цього рішення слова: «відсутність у них судимості та»;

– у п. 2 резолютивної частини цього рішення абзац другий наступного змісту: «документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої особи судимості, виданий компетентним органом;».

  • Зобов’язати осіб, які після 25 березня 2022 року подали власноруч написані та засвідчені особистим підписом заяви про відсутність у них судимості до органів адвокатського самоврядування регіонів, подати у найкоротший строк у відповідні ради адвокатів регіонів та КДКА регіонів витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (скорочений).
  • Зобов’язати ради адвокатів регіонів та КДКА регіонів повідомити про вимоги пункту 5 цього рішення, особам, які подали до них власноруч написані та засвідчені особистим підписом заяви про відсутність у них судимості.