Разом з колегами-однодумцями ми активно включилися до процесу розбудови простору правозахисту дітей в Україні з урахуванням кращого світового досвіду: адвокат Лариса Гретченко

Центр «Адвокат дитини» розпочав діяльність у серпні 2020 року. Його створенням започатковано вітчизняну платформу дитячого права та разом з колегами-однодумцями ми активно включилися до процесу розбудови простору правозахисту дітей в Україні з урахуванням кращого світового досвіду.

Метою створення центру є згуртування осередку правозахисників дитини та об’єднання в темі дитячого права мультидисциплінарної аудиторії правників всіх спеціальностей, освітян, службовців у справах дітей, громадських діячів, міжнародних партнерів та всіх осіб, зацікавлених проблематикою захисту дітей. Освітній простір центру одночасно виступає потужною платформою для напрацювання пропозицій щодо змін профільного законодавства та формування усталеної правозахисної практики за принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини.

Базовий курс «Адвокат дитини: основи дружнього до дітей правосуддя», який стартував у січні 2021 року, є першим кроком на шляху ювенальної спеціалізації адвокатів та початком реалізації спеціалізованого багатомодульного правоосвітнього проекту «Адвокат дитини: від новачка до профі», що об’єднує учасників спільною метою розбудови в Україні цілісної системи захисту прав дітей, підвищення професійної кваліфікації у сфері захисту прав неповнолітніх та забезпечення високого рівня надання правової допомоги у справах за їх участі.

Навчальний курс орієнтований на мультидисциплінарну аудиторію. Передусім, адвокати, які вже спеціалізуються на сімейному праві, можуть розширити власний досвід, набути знань і практичних навичок з питань забезпечення найкращих інтересів дитини, механізмів урахування думки дитини під час вирішення питань, що її стосуються. А також оволодіти базовими принципами і стандартами міжнародного права та національного законодавства у справах про адміністративні правопорушення та кримінальному провадженні щодо неповнолітніх, ключовими засадами ефективності правосуддя, дружнього до дітей, що застосовні як у судових провадженнях, так і в ході будь-яких адміністративних процедур і процесів за участю дитини у всіх сферах її життя.