Рішення РАУ прийнято в межах законних повноважень та має обов’язковий характер для адвокатів, адвокатських об’єднань, бюро та органів адвокатського самоврядування: 6АСС про ордер

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив повноваження Ради адвокатів України затверджувати Типову форму ордера, встановлювати Порядок ведення ордерів та Положення про ордер.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

10 лютого 2021 року Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність прийнятого рішення Окружним адміністративним судом м. Києва від 19 жовтня 2020 року, яким було відмовлено позивачам у задоволенні позову до НААУ щодо визнання протиправним та скасування рішення Ради адвокатів України № 41 від 12 квітня 2019 року, яким було затверджено Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції.

Раніше ОАС м. Києва відмовив у задоволені позову позивачам (двом адвокатам міста Києва та Київської області) до НААУ, які оскаржували рішення Ради адвокатів України  № 41 від 12 квітня 2019 року «Про затвердження Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції” як таке, що суперечить Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Як вказували позивачі, положенням покладаються додаткові обов`язки на адвокатів, які не передбачені Законом, а саме генерування ордерів на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України «www.unba.org.ua.» та використовувати власний онлайн-кабінет на цьому сайті.

На переконання позивачів, відповідно до норми профільного Закону, РАУ має затвердити лише Типову форму ордеру, а позивачі мають право по цій формі самостійно, замовляти, друкувати ордери, а встановлення монопольного права на друк ордерів суперечить як нормі Закону (ч. 2 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), так і суті професії адвоката.

Натомість, суд вирішив, що згадане рішення прийнято Радою адвокатів України в межах законних повноважень та має обов’язковий характер для адвокатів, адвокатських об’єднань, бюро та органів адвокатського самоврядування.

Ордер повинен містити загальні положення і вимоги щодо його створення, документування, організації роботи із ним, способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься у цьому документі, включаючи його підготовку, реєстрацію, облік і контроль за використанням.

Ордер повинен обов’язково мати реквізити (сукупність обов’язкових даних), що дає підставу для його обліку та надає юридичну силу документа.

Суд також встановив, що нова редакція Положення про ордер, зокрема в частині генерування електронного ордеру, не містить обмежень прав адвокатів та не покладає на них додаткових обов’язків, а навпаки сприяє полегшенню в його отримання. Розглянувши твердження позивачів про залежність адвокатів від роботи веб-сайту НААУ, системи управління електронної бази даних ЄРАУ, функціонування самого ЄРАУ, залежність процедури формування ордеру від внесення змін до ЄРАУ та переведення відомостей в ЄРАУ у стан неактивних, наявності доступу до мережі Інтернет, доступу до пристроїв машинного друкування бланків, а також можливого блокування роботи ЄРАУ чи доступу сторонніх осіб до відповідних баз даних останнього через несанкціоноване втручання у його роботу, суд вказав на спірність таких обставин.

«Позивачі пов`язують можливість настання у майбутньому певних несприятливих наслідків у своїй діяльності через прийняття відповідачем оскаржуваного рішення, а відтак, позиція, яка ґрунтується на припущенні порушення прав та охоронюваних законом інтересів є такою, що суперечить завданням та основним засадам адміністративного судочинства», – ідеться у рішенні суду.

Зокрема, суд вважає неприйнятними доводи щодо відсутності гарантій несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, яка міститься в ЄРАУ, адже «відповідні заперечення ґрунтуються лише на відсутності в оскаржуваному рішенні відповідача визначеного порядку здійснення зберігання, обліку та використання інформації, отриманої в порядку генерування ордеру для підтвердження укладення договору з адвокатом на посвідчення можливості представляти інтереси клієнта у суді».

«В частині доводів щодо не відображення відомостей зокрема відносно них як адвокатів в ЄРАУ, а відтак неможливості здійснити он-лайн генерування ордеру на надання правничої (правової) допомоги, а також заперечень позивачів в контексті вимог пункту 8 частини другої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд звертає увагу, що спірним рішенням дозволено адвокатам України в строк до 01 січня 2022 року використовувати Типову форму ордера, виготовлену друкарським способом на замовлення ради адвокатів регіону та яка діє після 01 січня 2022 року до закінчення повноважень адвоката у конкретній справі (провадженні)», – ідеться у рішенні суду.

Таким чином, передбачено перехідний період, протягом якого можливе використання ордеру, отриманого за раніше встановленого порядку.

Крім того, онлайн генерування ордеру, що запроваджено оскаржуваним рішенням, не є обмеженим, що надає можливість адвокатам заздалегідь сформувати необхідну кількість ордерів та в подальшому заповнювати їх від руки.

Суд також погодився із тим, що оскільки кожному згенерованому онлайн ордеру присвоюється серія та номер, а їх облік здійснюється автоматично, це надасть можливість запобігти зловживанням та підробкам документів через присвоєння унікального номеру в електронній системі, а отже підвищить рівень захисту гарантій адвокатської діяльності шляхом недопущення відмов допуску адвокатів до інформації чи інших процесуальних прав у зв`язку з сумнівами щодо правильності документів.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні скарги на рішення ОАС м. Києва за позовом Професійної спілки «Українська незалежна фундація правників» до НААУ з приводу нової редакції Положення про ордери (адміністративна справа № 640/15960/19).

Таким чином, затверджуючи у новій редакції Положення про ордер, новий порядок видачі ордерів, Рада адвокатів України діяла на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та Законами України.