Щодо можливості подання адвокатом одного адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів: рішення РАУ

Рада адвокатів України, розглянула звернення начальника Територіального управління Служби судової охорони у Луганській області Абрамова В.О. про надання роз’яснення щодо можливості подання адвокатом одного адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів, заслухавши представника адвокатів Хмельницької області у складі Ради адвокатів України Каденко О.О.

Про йдеться у рішенні №133 від 16-17 листопада 2022 року Ради адвокатів України.

Відповідно до частини 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Подання адвокатом адвокатського запиту є професійним правом адвоката, у зв’язку із наданням правової допомоги на підставі договору про надання правової допомоги та надає адвокату право отримувати на адвокатський запит фактично будь-яку інформацію та документи, необхідні адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом (ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Варто зауважити, що профільний Закон не містить заборони щодо подання адвокатом адвокатського запиту в інтересах кількох осіб (клієнтів).

Разом з тим, адвокатський запит поданий в інтересах кількох клієнтів подається адвокатом виходячи з конкретних індивідуальних обставин, які відображені в договорі про надання правової допомоги.

На підставі наведеного, Рада адвокатів України, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись статтями 24, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

  • Звернути увагу, що відповідно до приписів ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може подавати адвокатський запит в інтересах кількох осіб з урахуванням конкретних індивідуальних обставин, що відображені в договорі про надання правової допомоги.