Щодо обґрунтування рішень судів щодо закриття кримінального провадження у зв’язку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

Підставою для повернення судом обвинувального акта прокурору, у тому числі у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, який направлено до суду до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», є невідповідність процедури внесення цього обвинувального акта в тому порядку, що передбачений законом.

Якщо перший обвинувальний акт про вчинення особою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК, було направлено до суду до моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», однак цей акт було повернуто після набрання чинності цим Законом у зв’язку зі зміною форми досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, то фактичне відновлення стороною обвинувачення досудового розслідування у кримінальному провадженні про вчинення кримінального проступку не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства.

Обставини справи: прокурор 29.04.2020 звернувся до суду з обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК, у межах строку досудового розслідування.

Місцевий суд 05.01.2021 повернув цей обвинувальний акт прокурору у зв’язку зі зміною форми досудового розслідування для виконання вимог п. 5 ч. 4 розд. II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі – Закон).

Після повернення обвинувального акта прокурору, 27.04.2021 правоохоронним органам було доручено здійснити досудове розслідування кримінального проступку за фактом спричинення обвинуваченим ОСОБА_6 тілесних ушкоджень потерпілому ОСОБА_8. Повідомлення про підозру ОСОБА_6 було складено 16.07.2021, надалі 23.07.2021 другий обвинувальний акт надійшов до суду.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд закрив кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК на підставі п. 10. ч. 1 ст. 284 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни цю ухвалу.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: ККС вважає обґрунтованим рішення судів попередніх інстанцій щодо закриття цього кримінального провадження у зв’язку з закінченням строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, оскільки направлення стороною обвинувачення до місцевого суду другого обвинувального акта відбулося поза межами цього строку.

ККС звертає увагу на те, що повернення обвинувального акта не передбачає поновлення завершеного досудового розслідування (постанови ВС від 18.10.2022 у справі No 753/6486/21, від 08.11.2022 у справі No 636/336/21).

Згідно з підпунктом 5 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у кримінальних провадженнях про злочини, що визначені як кримінальні проступки, які направлені до суду до набрання чинності цим Законом і не призначені на момент набрання ним чинності до судового розгляду, повертаються прокурору для внесення з урахуванням вимог Гл. 25 КПК. Метою такого повернення відповідно до положень Закону No 2617-VIII є лише внесення обвинувального акта з урахуванням процедури, визначеної Гл. 25 КПК, якою передбачено, що за встановлених у ст. 302 цього Кодексу умов прокурор має право надіслати до суду обвинувальний акт, в якому зазначає
клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового
розгляду в судовому засіданні.

Таким чином, підставою повернення обвинувального акта за підпунктом 5 п. 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону є невідповідність процедури внесення цього обвинувального акта порядку, передбаченому законом.

Вказана позиція, а саме щодо мети повернення обвинувального акта відповідно до положень Закону, також узгоджується з висновками, які були викладені у постанові ОП від 01.11.2021 у справі No 161/7092/20 (провадження No 51-5946кмо20).

ККС встановив, що у цьому провадженні усунення недоліків попереднього обвинувального акта тривало шість місяців, що навряд чи узгоджується з обов’язком вчиняти процесуальні дії в розумний строк, як того вимагає ч. 1 ст. 28 КПК та положення Гл. 25 цього Кодексу.

Крім того, сторона обвинувачення фактично відновила досудове розслідування у провадженні щодо ОСОБА_6, але вже за кримінальний проступок, та вчинила ряд дій, а саме визначила групу прокурорів у цьому провадженні, допитала свідків, продовжила строки досудового розслідування кримінального проступку тощо, не звернувши увагу на мету повернення обвинувального акта відповідно до положень Закону.

ККС звертає увагу на те, що перший раз сторона обвинувачення звернулася з обвинувальним актом до суду із наявністю у неї додаткового часу у півтора місяці строків досудового розслідування. Між цим поновлене нею розслідування тривало більш ніж зазначений строк.

Постанова колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 14.02.2023 у справі No 543/391/20 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109075116