Щодо співвідношення між формами правопорушення, передбаченого ст. 364 КК: зловживанням владою та зловживанням службовим становищем

Кримінальне провадження було передано на розгляд ОП ККС у зв’язку з тим, що у практиці ККС висловлено різні правові позиції щодо понять «використання службового становища», «заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем», «службове становище» і виникла потреба в їх узагальненні.

За обставинами справи, органом досудового розслідування народний депутат обвинувачувався у тому, що він у період з 01.03.2017 по 31.10.2018 безпідставно користувався готельним номером за рахунок бюджетних коштів, передбачених на забезпечення діяльності ВРУ, хоча 01.03.2017 набув у власність квартиру в м. Києві. Цими діями народний депутат спричинив Управлінню справами Апарату ВРУ тяжкі наслідки у вигляді безповоротної втрати бюджетних коштів у розмірі 361 540 грн, що більше, ніж у 250 разів перевищує неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Вироком ВАКС визнано народного депутата невинуватим у пред’явленому обвинуваченню за ч. 2 ст. 364 КК.

Судом апеляційної інстанції вирок суду першої інстанції скасовано, визнано
народного депутата винуватим та засуджено за ч. 2 ст. 364 КК, а саме – за зловживання службовим становищем, що полягало у використанні ним свого службового становища всупереч інтересам служби.

Щодо співвідношення між формами кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК, тобто зловживанням владою та зловживанням службовим становищем.

Суб’єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК, є службова особа, яка може бути або представником влади, або іншою службовою особою.

Представники влади відрізняються від інших категорій службових осіб публічного права тим, що мають право висувати вимоги та приймати рішення, обов’язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від їх підлеглості або відомчої приналежності, здійснювати інші владні повноваження.

Варто враховувати те, що службова особа може поєднувати здійснення функцій представника влади із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій (наприклад, керувати певним колективом, напрямком діяльності тощо) і, у разі використання відповідних повноважень, може вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК, шляхом зловживання службовим становищем.

Розмежування форм суспільно небезпечного діяння в складі кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК (зловживання владою від зловживання службовим становищем) здійснюється з огляду на зміст
повноважень, прав, обов’язків та можливостей, обумовлених ними, наданих для
реалізації відповідних функцій, здійснення яких доручено особі.

До змісту такої форми протиправної поведінки як зловживання владою відноситься, серед іншого, також і безпідставне використання повноважень, правомочностей, тобто прав, гарантій, пільг, інших благ і можливостей, які безпосередньо пов’язані із здійсненням функцій представника влади.

Обмеження кола діянь, які становлять зловживання владою, лише тими діяннями, які безпосередньо пов’язані із використанням повноважень, наданих для здійснення відповідної функції, штучно і безпідставно виключає зі сфери кримінально правового регулювання протиправне використання представником влади можливостей, які походять від гарантій, наданих державою для забезпечення дієвого здійснення своїх обов’язків, безпідставне користування пільгами або іншими благами тощо, які безпосередньо пов’язані і обумовлені здійсненням функцій представника влади.

Обов’язковою умовою притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення того, що дії винної особи перебували у безпосередньому зв’язку з її службовими повноваженнями, були зумовлені тими фактичними можливостями, які походять від службового становища особи, виконуваних функцій і наданих повноважень, що існує неподільний зв’язок між службовим становищем, компетенцією службової особи, змістом і обсягом наданих повноважень та їх використанням для вчинення кримінального правопорушення.

Здійснення функцій представника влади реалізується через використання відповідних повноважень, які спираються на гарантії такої діяльності, отже,
зловживання владою не вичерпується лише використанням наданих прав та обов’язків, а може полягати також у безпідставному використанні гарантій, які надаються державою для належного здійснення функцій представника влади.

Постанова ОП ККС від 27.11.2023 у справі № 991/3966/20 (провадження № 51-3348кмо22) https://reyestr.court.gov.ua/Review/115409272

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.