Щодо усунення адвоката від участі у справі, унаслідок неналежного процесуального повідомлення та залучення адвоката системи БВПД

Боряк Г.Л., Голова Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, Гарник О.А., член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ, Леус Г.О., член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ.

В основу аналізу покладені звернення адвокатів Гарника О.А., Федорова О.С., Федорова Д.С, Кубова А.В, Кострюкова В.І. та інших адвокатів, професійні права яких були порушені слідчими суддями/судом унаслідок неналежного процесуального повідомлення про дату та час учинення процесуальної дії.

Також існує недопустима практика обрання судом, переважно ВАКС, адвоката обвинуваченому/підозрюваному у випадку неможливості адвоката за угодою прибути в судове засідання внаслідок його неналежного процесуального повідомлення із наданням достатнього часу для прибуття та підготовки до судового розгляду.

Комітет, проаналізувавши численні випадки порушення професійних прав адвокатів, пов’язані із невиконанням прокурором, органом досудового розслідування, слідчим суддею/судом своїх обов’язків щодо забезпечення умов для роботи захисника, виходить із тако-го.

Конституцією України гарантовані та закріплені в КПК України основоположні принципи правосуддя та засади кримінального провадження, як-от: законність; рівність перед законом і судом; змагальність сторін та свобода у поданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості; забезпечення права на захист; верховенство права.

Відповідно до статті 131-2 Конституції України для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист (ст. 63 Конституції України).

На виконання наведених Конституційних принципів у Кримінальному процесуальному кодексі України закріплений чіткий порядок та строки проведення слідчих дій, збору доказів та інших процедур, права и обов’язки кожного учасника процесу.

Відповідно до ст. 129 Конституції України суддя, здійснюючи правосуддя, керується верховенством права, у тому числі, із метою забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Однак викликає занепокоєння той факт, що останнім часом набули вже системного характеру випадки, коли порушення прав та гарантій адвокатської діяльності відбувається з боку суддів.

Робота адвоката полягає саме в забезпеченні реалізації закріплених Конституцією України та Кримінальним процесуальним кодексом України основоположних принципів судочинства з метою забезпечення реалізації соціального та правового балансу між обвинуваченням та за-хистом.

Якщо з боку суду відбуваються випадки, коли адвоката не попереджають належним чином про час розгляду справи і, відповідно, позбавлють можливості прибути в судове засідання та виконати свій професійний обов’язок, то таке фізичне усунення адвоката від процесу здійснення судом правосуддя має вигляд низькопробних форм та методів перешкоджання роботі захисників та повного знехтування базовими принципами порядності в професійних відносинах.

Зокрема, 19.05.2020 р. колегія суддів Ленінського районного суду міста Миколаєва в судовому засіданні без виходу до нарадчої кімнати постановила ухвалу про відкладення судового розгляду у зв’язку з недоставкою обвинувачених. Датою наступного розгляду визначено 22.06.2020. А 04.06.2020 захисників, що територіально перебувають у місті Києві, раптово викликали на судове засідання за три години до його початку, незважаючи на визначену раніше узгоджену дату. Слідчий суддя у спосіб, не передбачений вимогами КПК, на прохання прокурора місцевої прокуратури та службової записки голови Миколаївського апеляційного суду з пропозицією «скликати судове засідання для вирішення даного клопотання до закінчення строку дії попередньої ухвали про продовження запобіжного заходу» скликав колегію 04.06.2020, призначив розгляд справи та колегія суддів у той же день, порушуючи кримінальний процесуальний закон, нехтуючи професійними правами київських адвокатів за договором, розглянула справу за допомогою участі залученого місцевого захисника.

Об 11 год. 30 хв. 04.06.2020 року адвокати Боряк Г.Л. та Гарник О.А. через систему «Судова повістка» одержали SMS-повідомлення про те, що судове засідання в цій справі призначено на 14:30 04.06.2020, тобто через три години того ж дня. Жодним іншим способом про проведення цього судового засідання їх повідомлено не було, судові виклики та повідомлення їм не вручали.

Слід зауважити, що відповідно до п.2 Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 1 червня 2013 року No 73, текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику SMS-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заявки. Така заявка оформлюється безпосередньо в суді або шляхом заповнення учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України. Однак адвокат Боряк Г.Л. та адвокат Гарник О.А. з такими заявами не звертались.

16.11.2020 року на адресу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності надійшло чергове звернення щодо факту порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, перешкоджання здійснення адвокатської діяльності та виконання обов’язків захисників-адвокатів: Федорова О.С., Федорова Д.С., Кубова А.В.

За повідомленням адвокатів слідчою суддею Шевченківського районного суду міста Києва їм жодного разу, відповідно до статей 134, 135 КПК України, не надавали повістки про ви-клик, їх не було повідомлено належним чином про дату і час судового засідання із розгляду клопотання про продовження строків тримання під вартою.

Судове засідання з розгляду клопотання про продовження строків тримання під вартою тричі відкладалося з 09.11.2020 року на 10.11.2020 року, потім на 11.11.2020 року об 11:00 години. У той же день 11.11.2020 року адвокат Федоров О.С. брав участь у судовому засіданні Господарського суду Київської області, призначеному на 12:00. Ці обставини є поважною причиною відсутності захисників у судовому засіданні Шевченківського районного суду м. Києва.

Того ж дня, 11.11.2020 р., після обіду, секретар слідчої судді повідомив телефоном адвоката Федорова Д.С., що судове засідання відкладено на 16:00 годину, але адвокат Федоров Д.С. не встигав прибути у призначений час до Шевченківського суду м. Києва та просив судове засідання відкласти на наступний день. Незважаючи на вищевикладені обставини, ухвалою слідчої судді Левицькою Т.В. було призначено для участі в окремій процесуальній дії адвоката Регіонального центру БВПД – Кубова А.В. для захисту підозрюваного в Шевченківському районному судді м. Києва о 17:00 годині.

Щодо порушень професійних прав адвоката Костюкова В.І.

Адвокат Костюков В.І. повідомив про систематичні випадки неналежного повідомлення його як захисника про час розгляду справи Печерським районним судом м. Києва.

09.09.2020 р. суддя Печерського районного суду м. Києва здійснив повідомлення адвоката Костюкова В.І. про судове засідання смс-повідомленням (sudpovistka) за 38 хвилин до початку судового засідання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме о 13 год. 52 хв. здійснено повідомлення про виклик у судове засідання на 14 год. 30 хв.

14.09.2020 р. адвокатом Костюковим В.І. у 08 год. 52 хв. отримано смс-повідомленням (sudpovistka) про його виклик у судове засідання як адвоката до Печерського районного суду м. Києва у судове засідання на 11 год. 05 хв.

10.09.2020 р. адвокатом Костюковим В.І. о 21 год. 06 хв. отримано смс-повідомленням (sudpovistka) про його виклик у судове засідання як адвоката до Печерського районного суду м. Києва у судове засідання 11.09.2020 р. на 11 год. 20 хв.

11.09.2020 р. адвокатом Костюковим В.І. о 18 год. 03 хв. отримано смс-повідомленням (sudpovistka) про його виклик у судове засідання як адвоката до Печерського районного суду м. Києва у судове засідання 12.09.2020 р. на 09 год. 30 хв.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Відповідно до ч.1 ст. 135 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, у тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, що підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Отже, системне порушення строків повідомлення адвокатів – захисників про дату й час судового засідання має кілька взаємопов’язаних наслідків:

  • захисники фізично позбавлені можливості встигнути прибути в судове засідання;
  • порушуються права громадян на захист та отримання правничої допомоги;
  • порушуються права громадян на вільний вибір захисника, зокрема, залучення адвоката з іншого регіону для отримання правничої допомоги;
  • порушується гарантовані Конституцією України та закріплені в КПК України принципи правосуддя та засади кримінального провадження: законність; рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їхньої переконливості забезпечення права на захист; верховенство права.

Намагання суду якнайшвидше розглянути справу не може досягатися ціною порушення принципів та засад правосуддя, нехтування прав підзахисної особи та порушенням професійних прав адвоката на участь у судовому засіданні.

Також Комітет звертає увагу на неприпустимі дії слідчих суддів/суду, пов’язані із залученням адвоката системи БВПД унаслідок неявки захисника за договором.

Уповноважена особа судового або правоохоронного органу зобов’язана повідомити адвоката про день та час розгляду справи у спосіб, визначений ст. 135 КПК завчасно, для забезпечення можливості адвоката прибути для участі у процесуальній дії. Завчасність, пов’язана із невідкладністю, передбачає врахування знаходження робочого місця адвоката та часу для можливості прибути до суду. В іншому випадку слід кваліфікувати дії уповноважених осіб, які не здійснили в законний спосіб процесуальне повідомлення захисника, як перешкоджання адвокатській діяльності.

Окрім вирішення питання поважності причин неприбуття в судове засідання, факт винесення судової ухвали про виконання вимог ст. 53 КПК, та направлення її до органів БПД для при-значення захисника, є актом відкладення розгляду справи. Складається ганебна практика, коли адвоката за договором не повідомляють належним чином про факт такого відкладення, що є перешкодою в його прибутті.

Зважаючи на зміст ст. 46 КПК України, неприбуття захисника для участі у проведенні певної процесуальної дії, якщо захисник був завчасно попереджений про її проведення, і за умови, що підозрюваний, обвинувачений не заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, не може бути підставою для визнання цієї процесуальної дії незаконною, крім випадків, коли участь захисника є обов’язковою.

Якщо підозрюваний, обвинувачений заперечує проти проведення процесуальної дії за відсутності захисника, то проведення процесуальної дії відкладається або для її проведення залучається захисник у порядку, передбаченому статтею 53 КПК України.

Залучення захисника у порядку ст. 53 КПК України можливе лише у випадку невідкладності процесуальної дії, коли спливають процесуальні строки для забезпечувальних заходів, оскільки судовий розгляд не є окремою процесуальною дією.

Водночас до імперативного обов’язку суду у випадку неприбуття захисника в судове засідання, є вирішення питання про відкладення судового розгляду, а дискреційне право, передбачене ст. 324 КПК України, установлює можливість лише з’ясувати поважність причин такого неприбуття, і у випадку неповажності звернутись до компетентних органів адвокатського самоврядування для вирішення питання про дисциплінарну відповідальність.

Суд має право запропонувати обвинуваченому обрати іншого захисника протягом 24 годин лише для окремої процесуальної дії, а не в будь-якому випадку.

Комітет НААУ захисту прав та гарантій адвокатської діяльності рекомендує колегам фіксувати релевантними засобами факти порушень професійних прав та гарантій діяльності, а також ставити комітет до відома для подальшої реакції на такі випадки. Також комітет і надалі буде систематизувати випадки порушень та відшуковувати належні способи їхнього захисту.