Щодо застосування положень ст. 294 КПК з продовження строку досудового розслідування: ККС передав справу до ОП

У зв’язку з необхідністю відступити від висновку щодо застосування положень ст. 294 КПК у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС, та з метою забезпечення єдності судової практики про те, який суб’єкт наділений повноваженням щодо продовження строку досудового розслідування, якщо клопотання про продовження такого строку подано за об’єднаним кримінальним провадженням, у якому відомості про перше кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР до набрання чинності положень Законом України від 03.10.2017 No 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», а щодо наступних — після визначеної цим Законом дати, кримінальне провадження передано на розгляд ОП.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд закрив кримінальне провадження від 17.01.2018, за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 307 КК, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

Це рішення суд першої інстанції мотивував тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено постановою
першого заступника прокурора, що не узгоджується з вимогами ст. 294 КПК,
оскільки на момент повідомлення про підозру ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3
право на вирішення питання про продовження строку досудового розслідування на строк більше трьох місяців покладалося виключно на слідчих суддів. Разом з
тим у матеріалах кримінального провадження відсутня ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, що вказує про необхідність закриття кримінального провадження за наведених вище підстав.

Апеляційний суд залишив без зміни ухвалу місцевого суду.

Позиція ККС: кримінальне провадження передано на розгляд ОП.

Обґрунтування позиції ККС: на думку колегії суддів ККС, ухвали судів першої та апеляційної інстанції постановлені з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, що призвело до передчасного закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

15.12.2017 набрав чинності Закон України від 03.10.2017 No 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства
України та інших законодавчих актів» (далі — Закон 2147-VIII), яким, зокрема,
внесено зміни до ст. 294 КПК та надано повноваження слідчому судді на
продовження строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях,
відомості про які внесені до ЄРДР після введення в дію цього Закону, тобто з 16.03.2018.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.01.2018 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК.

Надалі відомості про вчинені ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 кримінальні
правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 307 та ч. 2 ст. 307 КК, були внесені до ЄРДР 15.01.2019 та 16.01.2019.

Постановою прокурора вказані кримінальні провадження були об’єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер провадження від 17.01.2018. Тобто вказане кримінальне провадження було розпочато до внесення змін до КПК щодо порядку продовження строків досудового розслідування, а подальші кримінальні провадження були розпочаті після 16.03.2018.

У зв’язку з цим постає запитання, який суб’єкт наділений відповідним
повноваженням щодо продовження строку досудового розслідування, якщо
клопотання про продовження такого строку подано за об’єднаним
кримінальним провадженням, відомості про перше кримінальне
правопорушення у якому були внесені до ЄРДР до введення в дію положень
Закону No 2147-VIII, а щодо наступних — після визначеної цим Законом дати.

Суди першої та апеляційної інстанцій у цьому провадженні встановили, що таким суб’єктом мав бути слідчий суддя, а отже, продовження строку досудового розслідування, здійснене першим заступником прокурора, не відповідає вимогам Закону No 2147-VIII, з чим не погоджується колегія суддів ККС з огляду на таке.

Аналізуючи зміни до порядку продовження строків досудового розслідування, слід зауважити, що повноваження слідчого судді щодо продовження цих строків поширюються виключно на провадження, які розпочаті після 16.03.2018.

Не спростовує цього висновку і те, що ч. 7 ст. 217 КПК, відповідно до якої днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об’єднані матеріали кількох досудових розслідувань, — день початку розслідування того провадження, яке
розпочалося раніше, з’явилася у КПК також у результаті змін, внесених Законом
No 2147-VIII, і вступила в дію з 16.03.2018, оскільки до цього кримінальний
процесуальний закон не містив норми, яка б визначала день початку досудового
розслідування в разі виділення або об’єднання матеріалів досудового
розслідування.

За умови об’єднання матеріалів декількох досудових розслідувань утворюється одне об’єднане кримінальне провадження, якому, відповідно, присвоюється номер того провадження, що було розпочато раніше, а тому й правовий режим у об’єднаному кримінальному провадженні визначається згідно з тим процесуальним порядком продовження строку досудового розслідування, який передбачений для провадження, що було розпочато раніше.

Отже, у разі продовження строку досудового розслідування підлягає застосуванню той правовий режим, який діяв на момент внесення до ЄРДР
відомостей щодо того провадження, яке розпочалося раніше.

Разом із тим ВС у складі колегії суддів Першої судової палати ККС дійшов іншого висновку. Зокрема, у постанові від 23.04.2020 (провадження No 51-728км20) зроблений висновок, що належним суб’єктом продовження строків досудового розслідування після введення в дію положень Закону No 2147-VIII є слідчий суддя незалежно від того, що кримінальні провадження, внесені до ЄРДР після 15.03.2018, були об’єднані з кримінальним провадженням, розпочатим до цієї дати.

Також постановою колегії суддів Третьої судової палати ККС від 26.05.2021 (провадження No 51-768км21) із посиланням на зазначену вище постанову ВС залишено без задоволення касаційну скаргу прокурора на ухвалу апеляційного суду про залишення без змін ухвали місцевого суду про закриття кримінального провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК тобто у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 КПК.

Посилання прокурора на те, що строк досудового розслідування в цьому
кримінальному провадженні мав право продовжити прокурор, оскільки
відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР до набрання чинності Законом No 2147-VIII, колегія суддів ВС не взяла до уваги,
мотивувавши своє рішення тим, що відомості до ЄРДР стосовно інших
кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні було
внесено після 15.03.2018, а тому строк досудового розслідування в цьому
кримінальному провадженні відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК мав право
продовжити до п’яти місяців виключно слідчий суддя за клопотанням слідчого,
погодженим із відповідним прокурором.

За таких обставин, з метою формування єдиної правозастосовної практики, кримінальне провадження стосовно ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на підставі ч. 2 ст. 434-1 КПК належить передати на розгляд ОП у зв’язку з необхідністю відступити від висновків, викладених у постанові ККС від 23.04.2020 (справа No 310/9496/19, провадження No 51-728км20) та постанові ККС від 26.05.2021 (справа No 199/4574/20, провадження No 51-768км21).

Детальніше з текстом ухвали ВС від 22.06.2022 у справі No 753/12578/19 (провадження No 51-206км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105012015.