Скарга, що містить нецензурну лексику підлягає поверненню: хоч КПК не визначає такого зловживання процесуальними правами

Нецензурна лексика, образливі та лайливі слова чи символи, зокрема, для надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового процесу, їх представникам і суду (суддям) не можуть використовуватися ні в заявах по суті справи, заявах із процесуальних питань, інших процесуальних документах, ні у виступах учасників судового процесу та їх представників. Наявність вказаної лексики суперечить основним засадам і завданням судочинства, є зловживанням процесуальними правами.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за ухвалою місцевого суду
задоволено клопотання прокурора про закриття кримінального провадження,
внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 358 КК, у зв’язку з невстановленням особи, яка вчинила кримінальне
правопорушення, та закінченням строку давності притягнення до кримінальної
відповідальності.

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу місцевого суду, зазначивши в судовому рішенні і обґрунтування апеляційної скарги ОСОБА_1 з використанням образливих висловлювань виходить за межі нормальної,
коректної та легітимної критики, що у розумінні ЄСПЛ констатується як зловживання правом на подання заяви, скарги; допущення нею зловживання
процесуальними правами свідчить про очевидну неповагу до честі, гідності
прокурорів та суддів і суперечить основним засадам і принципам кримінального
процесуального судочинства та його завданню.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: вимоги, яким повинна відповідати апеляційна скарга, визначені ст. 396 КПК. Крім того, загальними вимогами до мови документа є ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей, переконливість, лаконічність, етикет ділових паперів та мовний етикет.

Нецензурна лексика, образливі та лайливі слова чи символи, зокрема, для
надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового
процесу, їх представникам і суду (суддям) не можуть використовуватися ні в заявах по суті справи, заявах із процесуальних питань, інших процесуальних документах, ні у виступах учасників судового процесу і їх представників. Водночас використання учасниками судового процесу та їх представниками нецензурної лексики, образливих і лайливих слів, символів у поданих до суду документах і у спілкуванні з судом, з іншими учасниками процесу, їхніми представниками, а також вчинення інших аналогічних дій свідчать про очевидну неповагу до їх честі та гідності з боку осіб, які такі дії вчиняють, оскільки вказані дії суперечать основним засадам (принципам) кримінального провадження, а також його завданню.

Ураховуючи наведене, Суд погоджується з висновками апеляційного суду, що зазначені в апеляційній скарзі ОСОБА_1 висловлювання на адресу прокурорів,
суддів та суду є образливими, а апеляційна скарга, що містить такі висловлювання, є неприйнятною. Учасники справи зобов’язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу. Заяви та скарги, що подаються до суду, мають відповідати вимогам чинного законодавства. У тексті цих документів не можна використовувати образливі та лайливі слова, символи, зокрема, для надання особистих характеристик учасникам справи, іншим учасникам судового процесу, їх представникам і суду. У протилежному випадку це свідчить про очевидну неповагу до честі, гідності цих осіб з боку автора документа. Такі дії суперечать основним засадам і завданням судочинства та можуть бути визнані судом як зловживання процесуальними правами.

КПК не містить відповідного окремого положення, яке визначає випадки та наслідки такого зловживання. Разом з тим заборона зловживання процесуальними правами є загальноправовим принципом і поширюється на всі
види судочинства. За таких обставин, беручи до уваги вищезазначені положення
нормативно-правових актів та практику ЄСПЛ, зокрема у справах «Ржегак проти
Чеської Республіки» від 14.05.2004, «Дюрінже та Грандж проти Франції» від
04.02.2003, «Guntis Apinis проти Латвії» від 20.09.2011, Суд дійшов висновку, що використання ОСОБА_1 у тексті апеляційної скарги неприпустимих та образливих висловлювань на адресу прокурорів, судів та суддів вказує на таке зловживання.

Ураховуючи викладене, скарга або заява, з якої вбачається зловживання
процесуальними правами, є неприйнятною та підлягає поверненню апелянту.

Детальніше з текстом постанови ВС від 29.07.2021 у справі No 264/6844/20 (провадження No 51-572км21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98728757