Статут ТОВ. Від “трьох аркушів” до дієвого інструменту захисту бізнесу: адвокат Надія Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Статут ТОВ: від “трьох аркушів” до дієвого інструменту захисту бізнесу”, Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про нові підходи до формування статуту товариств з обмеженою відповідальністю.

17.06.2018 – набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Це один з перших законів в Україні, коли можна формувати внутрішній документ під власний бізнес.

Відповідно цього Закону нові підходи до формування статуту ТОВ полягають в наступному:

 • Повноваження виконавчого органу може виконувати юридична особа (у випадках, встановлених законом).
 • З виконавчим органом (одноосібним чи з кожною особою в колегіальному) можна укладати цивільно-правовий або трудовий договір.
 • Розширено склад сторін корпоративного договору.
 • Внесення додаткових вкладів шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.
 • Право учасників самостійно встановлювати порядок внесення додаткових вкладів.
 • Визначені суттєві умови договору відчуження частки у статутному капіталі товариства (за наявності обумовлених обставин). Диспозитивна норма щодо строку відчуження частки, що належить товариству.

Відповідно до Закону, установчим документом ТОВ є статут. В статуті товариства зазначаються відомості про:

 • повне та скорочене ( за наявності) найменування товариства
 • органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього

Статут може містити інші відомості, що не суперечать Закону.

18 червня 2019 року сплив строк на приведення статутних документів у відповідність до Закону України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» Якщо “старі” статути не приведені у відповіднісь до Закону, то виникають ризики, які полягають у наступному:

 • Положення Закону наразі мають пріоритетну силу над положеннями статуту. При здійсненні господарської діяльності підприємствам доводиться порівнювати норми Закону і «старого» статуту і застосовувати Закон /скликання загальних зборів учасників, прийняття рішення з певних питань, виключення учасника тощо/.

Ризики: оскарження рішень виконавчого органу/ органів управління ТОВ.

 • Закон не визначає поняття кворуму для проведення загальних зборів учасників. Пунктом 4 ст. 34 Закону закріплено, що голосування з питань, не передбачених пунктом 2 та пунктом 3 згаданої статті Закону, здійснюється більшістю голосів учасників ТОВ.
 • Потенційна відмова у відкритті рахунків у банківській установі, проблеми при зміні підписантів, виплаті дивідендів.
 • Потенційний не допуск для участі у тендерних/закупівельних процедурах або тендерна пропозиція ТОВ зі «старим» статутом просто не розглядатиметься.

Як максимум – ризик скасування процедури державної закупівлі.

 • Відмова нотаріусів вчиняти нотаріальні/реєстраційні дії.

Після закінчення річного строку, встановленого пунктом 3 глави VIII Прикінцевих та перехідних положень Закону, пріоритет статуту над Законом автоматично припиняється і положення статутів, які не відповідають вказаному Закону, не застосовуються. Застосовуються норми Закону про ТОВ та ТДВ.

З 28.04.2019 набрала чинності постанова КМУ від 27.03.2019 р. No 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», яка затвердила модельний статут (ТОВ). Використання модельного статуту є доволі зручним, але модельний статут не включає норми – запобіжники для захисту бізнесу. Модельний статут потрібно враховувати при написанні власної редакції статуту.

До модельного статуту час від часу вносяться зміни і розширюється кількість норм, які можна обирати. У будь який час учасники мають право одностайним рішенням відмовитись від модельного статуту і схвалити нову редакцію статуту, що підготовлена фахівцями ТОВ.

Метою діяльності товариства є отримання прибутку.

Стосовно предмету діяльності, то товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають цілям і завданням цього статуту. Види діяльності, що потребують ліцензування, патентування або отримання спеціальних дозволів, здійснюються товариством після одержання відповідних ліцензій, патентів, дозволів.

Важливим є визначення в статуті порядку виплати дивідендів!

У разі виходу учасника з ТОВ, то відповідно до Закону учасник, частка якого менше 50 %, може вийти з ТОВ у будь-який момент без згоди інших учасників. Законом не передбачено обов’язок такого учасника повідомляти будь-кого про свій вихід.

З метою уникнення виникнення «несподіванок», в статуті можна передбачити обов’язок учасника, частка якого складає менше 50%, повідомляти інших учасників про свій вихід з ТОВ.