Суддя Верховного суду Наталія Антонюк про тимчасове вилучення майна

Секретар Першої судової палати ККС ВС Наталія Антонюк взяла участь у семінарі «Особливості кваліфікації злочинів проти життя: проблемні питання та судова практика».

Про це повідомляє Судова влада.

Щодо тимчасового вилучення майна і положень кримінального процесуального закону, які стосуються цього питання, доповідачка зауважила таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Ціллю статей 170, 171 КПК України є забезпечення прав власника чи законного володільця майна від втручання сторонніх осіб у здійснення ними повноважень власника чи володільця такого майна. Тобто вони покликані захистити інтереси власника чи законного володільця.

Застосовувати ці положення КПК України всупереч інтересам законного власника чи володільця майна, які не вважають свої права порушеними, вочевидь не можна (постанова ККС ВС від 25 січня 2022 року, справа № 127/14139/16-к, провадження № 51-4343км21).