Уповноважений з прав людини в Україні є неетичним та заангажованим: Венеційська комісія

Про це повідомляється у висновку до Проєкту Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування №3711, зареєстрованим у Верховній раді України 22 червня 2020р.

Так, відповідно до пункту 45 Висновку зазначається, що у разі неможливості відбору кандидатур у Конкурсну комісію, передача функції відбору зазначених осіб Уповноваженому ВРУ з прав людини піддається критиці.

Пункт 45 Висновку: “якщо ці суб’єкти (мається на увазі Вища рада правосуддя, відповідно до статті 95-1) не висунуть кандидатури, особи будуть висунуті Уповноваженим Ради з прав людини протягом п’ятнадцяти днів. Цей вибір був підданий критиці під час віртуальних зустрічей. Цю функцію слід доручити нейтральному та етичному суб’єкту чи органу. Український законодавець вирішує, які установи найкраще відповідають цим вимогам”.

Повний текст висновку Венеційської комісії за посиланням: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)022-e