В тлумаченні санкції ч. 1 ст. 286 КК, де стоїть такий знак пунктуації, як кома, вказує на те, що додаткове покарання є обов’язковим щодо призначення будь-якого з альтернативних основних покарань

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватими і засудив ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 286 КК та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 3 000 НМДГ. Призначаючи покарання, місцевий суд виходив з того, що за наявних особливостей юридичної конструкції санкції ч. 1 ст. 286 КК додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами передбачене в законі як обов’язкове лише щодо такого виду основного покарання, як обмеження волі.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. В ухвалі цього суду вказано, що за відсутності в тексті санкції ч. 1 ст. 286 КК такого розділового знака, як кома між альтернативними видами основного покарання і додатковим покаранням у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, додаткове покарання як обов’язкове застосовується лише в поєднанні з обмеженням волі, позаяк розміщене в тексті санкції безпосередньо за ним.

У касаційній скарзі прокурор вказує, що додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами передбачено ч. 1 ст. 286 КК в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (далі – Закон No 2617-VІІІ) як обов’язкове додаткове щодо всіх видів основного покарання, а отже, непризначення ОСОБА_6 додаткового покарання, визначеного санкцією статті, є неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність.

Позиція ККС: скасовано ухвалу апеляційного суду і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: ККС встановив неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність щодо незастосування судами додаткового обов’язкового покарання у виді позбавлення права керувати
транспортними засобами та вказав на хибне сприйняття судами попередніх
інстанції тексту закону і юридичної техніки, застосованої законодавцем з метою
визначення норми, якою передбачена відповідальність за порушення правил
безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту (ч. 1 ст. 286 КК).

ККС звернув увагу на те, що санкція ч. 1 ст. 286 КК в ред. Закону No 2617-VІІІ встановлює, що суд може призначити одне з альтернативних основних покарань: 1) штраф від 3 000 до 5 000 НМДГ або 2) виправні роботи на строк до 2 років, або 3) арешт на строк до 6 місяців, або 4) обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Вказані основні альтернативні покарання законодавець відокремлює одне від одного розділовим сполучником «або» (який означає відношення взаємовиключення, чергування дій, явищ, ознак). Крім того, між такими
основними покараннями, як виправні роботи, арешт, обмеження волі, в тексті
кримінально-правової норми стоїть ще й розділовий знак – кома, що також
означає, що йдеться про чергування альтернативних видів покарання.

При цьому основні покарання в тексті санкції кримінально-правової норми
відокремлені комою від додаткового покарання. Наявність цієї коми в тексті
санкції ч. 1 ст. 286 КК свідчить про існування синтаксичного розриву між двома
частинами тексту, а саме між приписами щодо застосування основних і додаткового видів покарань. На підставі цього частина тексту санкції, у якій
ідеться про призначення додаткового покарання, завдяки комі набуває ознак
відносно самостійного елемента речення, який, однак, не пориває семантичного і структурного зв’язку з першою частиною тексту санкції, а навпаки, нерозривно з нею пов’язаний. Оскільки в першій частині тексту санкції передбачено декілька
альтернативних видів основних покарань, то друга частина тексту стосується
кожного з них, а не тільки одного з них.

Висновок щодо застосування норми права, передбаченої ч. 1 ст. 286 КК (у ред. Закону України No 2617-VIII):

Санкція ч. 1 ст. 286 КК встановлює, що покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є обов’язковим додатковим покаранням щодо призначення будь-якого з альтернативних основних покарань, зазначених у ній.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 15.03.2023 у справі No 404/7774/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109646052