Відсутність нормативного регулювання щодо відновлення обігу акцій після скасування свідоцтва про реєстрацію їх випуску унеможливлює реалізацію прав акціонерів

09 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 23 листопада 2016 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 11 квітня 2017 року у справі No 820/3373/16 (провадження No К/9901/39205/18) за позовом Відкритого акціонерного товариства «СУМСІЛЬМАШ» в особі ліквідатора Шишлова Олександра Миколайовича до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про визнання протиправною бездіяльності, скасування розпорядження, зобов’язання вчинити певні дії

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Постановою Господарського суду Сумської області від 16.04.2009 по справі No 6/8-09 ВАТ «Сумсільмаш» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.22.09.2011 Господарським судом Сумської області у справі No 6/8-09 винесено ухвалу, якою затверджено звіт ліквідатора та ліквідовано Відкрите акціонерне товариство «Сумський завод сільськогосподарського машинобудування «Сумсільмаш» (надалі – ВАТ «Сумсільмаш»), як юридичну особу.

В результаті виключення ВАТ «Сумсільмаш» як юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у зв’язку з їх ліквідацією, 22.10.2012 розпорядженням начальника Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Сумсільмаш» та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 27.07.2015, залишеною без змін Постановою Вищого господарського суду України від 15.12.2015, скасовано ухвалу господарського суду Сумської області від 22.09.2011про затвердження ліквідаційного балансу, справу No 6/8-09 передано для подальшого розгляду до Господарського суду Сумської області. Копія постанови направлена державному реєстратору Реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції у Сумській області для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідного запису щодо поновлення (відміни державної реєстрації припинення) юридичної особи ВАТ «Сумсільмаш» згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».З наявного у справі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань вбачається внесення запису щодо поновлення (відміни державної реєстрації припинення) юридичної особи ВАТ «Сумсільмаш», проведеної на підставі ухвали господарського суду Сумської області від 22.09.2011.У відповідь на звернення ВАТ «Сумсільмаш» про відновлення обігу акцій НКЦПФР листом від 05.05.2016 повідомлено ВАТ «Сумсільмаш» про те, що чинним законодавством та нормативними актами України не передбачений механізм відновлення обігу акцій у такому випадку. Поновлення реєстрації акцій та свідоцтва про реєстрацію виписку акцій товариства можливе тільки на підставі відповідного рішення, прийнятого у судовому порядку.Наявність зазначеної відмови стала підставою виникнення спірних правовідносин, оскільки позивач зазначав, що без поновлення руху акцій Відкритого акціонерного товариства “СУМСІЛЬМАШ”, його акціонери позбавлені можливості провести відповідні збори та визначити уповноважену особу акціонерів для участі у справі про банкрутство підприємства позивача та представляти свої інтереси.Постановою Харківського окружного адміністративного суду, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду, адміністративний позов задоволено частково.Задовольняючи позовні вимоги, суди виходили з того, що невідновлення обігу акцій призвело до порушення прав акціонерів.Верховний Суд залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

ОЦІНКА СУДУ

Відсутність нормативного регулювання щодо відновлення обігу акцій після скасування свідоцтва про реєстрацію їх випуску унеможливлює реалізацію прав акціонерів зокрема щодо можливості провести відповідні збори та унеможливлює закінчення розпочатої процедури банкрутство підприємства.Відповідно до ч.1 та 2 ст. 41 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ( в редакції, чинній на момент винесення судових рішень про ліквідацію позивача та поновлення його юридичної особи) підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи є постановлення судом рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.

Суд, який постановив рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи, у день набрання таким рішенням законної сили направляє його державному реєстратору за місцем реєстрації юридичної особи для внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи.

Відповідно до приписів п. 1-1 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, положення цього Закону застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено після набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом. Положення цього Закону, що регулюють ліквідаційну процедуру, застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, якщо на момент набрання ним чинності господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури”.

Зокрема згідно з ч.3 ст. 25 “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, до складу ліквідаційної комісії включаються представники кредиторів, уповноважена особа акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, фінансових органів, а в разі необхідності- також представники державного органу у справах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету України, державного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом визнано державне підприємство,та представник органів місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 17 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23.04.2013No 737 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 р. за No 822/23354) на підставі розпорядження про відновлення обігу акцій здійснюється відновлення обігу акцій відповідного випуску відповідно до законодавства про депозитарну діяльність в Україні, реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Відповідно до ст. 25 Закону України “Про акціонерні товариства”, кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Однак відсутність нормативного регулювання щодо відновлення обігу акцій після скасування свідоцтва про реєстраціюїх випуску унеможливлює реалізацію прав акціонерів зокрема щодо можливості провести відповідні збори та унеможливлює закінчення розпочатої процедури банкрутство підприємства.Отже, зазначив Верховний Суд, невідновлення обігу акцій позивача, як акціонерного товариства порушує права акціонерів, які визначені Законом України від 17.09.2008 No514-VI “Про акціонерні товариства”.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 09 лютого 2021 року у справі No 820/3373/16 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/94770214.