Ухвалення Мінюстом рішення про скасування рішення про держреєстрацію права власності спричиняє юридичну невизначеність у відносинах власності та обмежує в розпорядженні майном: КСУ

Застосування Міністерством юстиції України оспорюваного припису
статті 37 Закону хоч і не позбавляє Товариство права власності на нерухоме
майно, проте внаслідок скасування рішення про державну реєстрацію прав та
внесення до Державного реєстру прав реєстраційного запису про скасування
державної реєстрації прав держава офіційно не визнає та не підтверджує
наявності в Товариства права власності на нерухоме майно.

Про це йдеться у рішенні від 16 листопада за No 9-р(ІІ)/2022 Конституційного суду України.

Унаслідок скасування Міністерством юстиції України рішення про державну реєстрацію права власності Товариство, яке набуло право власності на нерухоме майно з моменту державної реєстрації права, не може розумно передбачити юридичні наслідки застосування оспорюваного припису статті 37 Закону щодо припинення або збереження за ним права власності на набуте нерухоме майно, оскільки ухвалення такого рішення Міністерством юстиції України було результатом розгляду скарги, поданої в інтересах іншого можливого власника цього майна – територіальної громади міста Одеси.

Отже, ухвалення Міністерством юстиції України на підставі оспорюваного припису статті 37 Закону . .р1шення про скасування р1шення про державну
реєстрацію права власності спричиняє юридичну невизначеність у відносинах
власності та обмежує Товариство в розпорядженні майном.