Висновок психолога як доказ у сімейних спорах: адвокат Людмила Гриценко

Людмила Гриценко, адвокат, медіатор, член Комітету з сімейного права НААУ провела у Вищій школі адвокатури захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Роль та значення Висновку психолога в цивільних (в т.ч. сімейних) та кримінальних провадженнях».

Під час вебінару лектор окремо сфокусувала увагу на висновку психолога як доказу у сімейних спорах.

Відповідно до частин першої та другої статті 171 СК України дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім`ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім`ї. Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками спору щодо її місця проживання.

Відповідно до статті 6 Європейської конвенції про здійснення прав дітей від 25 січня 1996 року під час розгляду справи, що стосується дитини, перед прийняттям рішення судовий орган надає можливість дитині висловлювати її думки і приділяє їм належну увагу.

З цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини, безпосередньо або через представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами національного законодавства. Закріплення цього права підкреслює, що дитина є особистістю, з думкою якої потрібно рахуватись, особливо при вирішенні питань, які безпосередньо її стосуються.

Відповідаючи на питання, хто має комунікувати з дитиною у судовому засіданні, Людмила Гриценко особливу увагу звернула на Постанову ВС від 24.02.2021 року у справі № 755/17672/17, у якій суд зазначив, що «під час визначення місця проживання малолітньої дитини, зважаючи на вікову категорію дитини, бесіду з останньою має проводити психолог, головним завданням якого є встановлення дійсного психоемоційного стану дитини, визначення інтересів дитини та отримання думки щодо бажання дитини проживати з одним із батьків.

Проте суд має враховувати висловлену думку системно, з`ясовуючи належно фактичні обставини справи, досліджуючи та надаючи належну правову оцінку зібраним у справі доказам у їх сукупності, що в результаті сприятиме правильному вирішенню питання місця проживання дитини. Тільки так будуть забезпечені найкращі інтереси дитини, а не інтереси та бажання батьків, які вони не можуть чи не бажають вирішувати в позасудовий спосіб».

Психолог у цивільному провадженні залежно від обставин може мати різний статус, наприклад спеціаліста, експерта, свідка, просто психолога. Якщо психолог має статус судового експерта, то він також може приймати участь в судовому засіданні, як судовий експерт.

У цивільній юрисдикції висновок психолога є письмовим доказом, якщо ж психолог має статус судового експерта, у такому разі він має право на складення висновку експерта.

Лектор запропонувала учасникам вебінару до ознайомлення тематичні кейси щодо визнання висновку психолога як доказу у сімейних спорах:

 1. Постанова ВС від 02.06.2021 року у справі №199/6950/19

Предмет позову/заяви: про поновлення батьківських прав

Про що йшла мова у висновку психолога:

Згідно з висновком психоемоційного стану дитини після пережитої психологічної травми від 31 жовтня 2017 року на момент агресивної та неадекватної поведінки батька, який стукав та бив у вхідні двері до квартири, де проживає дитина разом з матір’ю, у ОСОБА_4 спостерігався панічний страх (при тому, що дитина не бачила батька), тремтіли руки, синіли губи, частішало серцебиття (а.с.99). …Все це дає можливість стверджувати, що контакт дитини з батьком, який раніше, як було зазначено, знаходився на лікуванні у зв’язку з прийняттям наркотичних речовин, стояв на обліку у психіатра, знаходився під наглядом лікаря-нарколога з діагнозом «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання каннабіноїдів» та має синдром залежності, є вкрай небажаним та наносить шкоду розвитку дитини, вихованню, правильному будуванню життєвих цінностей. У рекомендаціях зазначено, серед іншого, забезпечення відсутності контакту дитини з батьком до досягнення повноліття, що надасть можливість дитині нормально розвиватись до стабільного дорослого стану, кола вона зможе приймати рішення самостійно та бути невразливою при можливому контакті з батьком при самостійному прийнятті рішення щодо спілкування з ним.

Позиція Верховного Суду:

Посилання заявника на висновок психолога від 31 жовтня 2017 року про психоемоційний стан дитини, як такий, що не може бути використаний для відмови у спілкуванні дитини та батька, колегія суддів відхиляє, оскільки зазначений висновок носить рекомендаційний характер та оцінюється судом разом з іншими доказами. При цьому висновки судів попередніх інстанцій мотивовані наявністю інших обставин та доказів, які виключать можливість станом на момент розгляду справи поновлення ОСОБА_1 батьківських прав.

 1. Постанова ВС від 27.01.2021 року у справі №426/12022/19

Предмет позову/заяви: про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини.

Про що йшла мова у висновку психолога:

Відповідно до висновку психологічного обстеження від 27 січня 2020 року № 47 під час роботи з родиною, виходячи з отриманих даних, батькам надані рекомендації, спрямовані на підвищення рівня психологічного клімату в родині, щодо виховання дитини та її психологічного здоров’я. Робота з дитиною призупинена у зв’язку з тим, що дитина має стабільний психоемоційний стан та не потребує втручання спеціалістів.

Позиція Верховного Суду:

…Доводи касаційної скарги про те, що суди не врахували висновок психолога Центру психології дитинства та сім’ї від 30 листопада 2019 року, не можуть бути взяті до уваги, оскільки апеляційний суд надав належну оцінку вказаному висновку в сукупності з іншими доказами, а суд касаційної інстанції не наділений повноваженнями втручатися в оцінку доказів.

 1. Постанова ВС від 19.06.2019 року у справі №522/21127/13-ц

Предмет позову/заяви: про усунення перешкод у вихованні та спілкуванні з дитиною

Про що йшла мова у висновку психолога:

консультації щодо виховання й оптимізації внутрішньо-сімейних взаємин (консультативний висновок практичного психолога, кандидата психологічних наук, старшого викладача кафедри теоретичної та прикладної психології МНУ імені В.Сухомлинського ОСОБА_12, наданого в порядку консультації щодо виховання й оптимізації внутрішньо-сімейних взаємин, за якою звернулась ОСОБА_5 26 січня 2015 року).

Позиція Верховного Суду:

Видача на прохання матері дитини медичних довідок при зверненні до лікаря за медичною допомогою, надання практичним психологом консультативного висновку в порядку консультації, за якою звернулася ОСОБА_2 тощо не є обставиною, що у сенсі пункту 1 частини другої статті 361 ЦПК України 2004 року в цій справі може слугувати підставою для перегляду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

… Медичні працівники не допитувалися як свідки в цивільній справі, консультативний висновок психолога носить рекомендаційний характер та не є висновком експертизи, фальшивість медичних довідок не встановлена, звернення до лікаря мали місце, як і записи в медичних документах про хворобу дитини.

 1. Постанова ВС від 03.06.2019 року у справі №303/6718/17

Предмет позову/заяви: про визначення способу участі батька у вихованні дитини та зустрічний позов про визначення місця проживання дитини з матір’ ю

Про що йшла мова у висновку психолога:

Для дитини такого віку нічний сон без людини, з якою вона зазвичай засинає та в місці, що не є звичним для засинання є стресом, у зв’язку з чим не варто залишати дитину для нічного сну за місцем проживання батька, де ще проживають і інші особи, які не є рідними або близькими дитині.

Позиція Верховного Суду:

Суди встановили, що у висновку органу опіки та піклування виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 97/01-36 від 07 лютого 2018 року про доцільність визначення місця проживання дитини з матір’ю ОСОБА_2, враховано вік дитини, стан її здоров’я, а саме знаходження на обліку педіатра, дерматолога та алерголога та пов’язаної з цим потребі у догляду матері, зайнятість, а саме відвідування Мукачівського дошкільного навчального закладу № 23, занять у психологопедагогічному центрі «Сім’я» та Центру розвитку дитини «Азбука», ставлення батьків до виконання батьківських обов’язків та прихильність дитини до кожного з них, а також взято до уваги висновок психолога, згідно якого для дитини такого віку нічний сон без людини, з якою вона зазвичай засинає та в місці, що не є звичним для засинання є стресом, у зв’язку з чим не варто залишати дитину для нічного сну за місцем проживання батька, де ще проживають і інші особи, які не є рідними або близькими дитині.

Під час вебінару означено складові елементи, які має враховувати психолог під час складання висновку:

 • емоційний стан, в якому знаходиться дитина;
 • вплив конкретної ситуації на поведінку та стан (вт.ч. емоційний) дитини;
 • вплив поведінки конкретної людини на емоційний стан, поведінку та стан дитини в цілому;
 • вплив контакту з конкретною людиною на дитину;
 • поведінку під час бесіди/спілкування;
 • зміст бесіди/розмови;
 • висновки проективних методик;
 • відео (запис розповіді дитини).