Визначені Методикою розрахунку оплати норми часу, які адвокат має витрачати на надання правової допомоги є неадекватно низькими: адвокат Дем’янова

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Олена Дем’янова виступила з доповіддю щодо Фінансування системи Безоплатної правової допомоги та оплати праці адвокатів, які беруть участь у цій системі, а також підняла питання економічної необґрунтованості та правової значущості негативних наслідків, яка несе собою система БПД для інституту адвокатури.

За надані послуги з безоплатної вторинної правової допомоги адвокати отримують оплату з державного бюджету.

Наразі оплата послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, є вкрай низькою.

зазначила адвокат Дем’янова

Оплата праці адвокатів регулюється Постановою КМУ від 17 вересня 2014 р. № 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу», якою затверджено Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу та Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Методика приймає за основу розмір оплати за годину роботи адвоката, що становить 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта. На сьогоднішній день це 134 грн 20 коп.

Розмір оплати визначається в залежності від категорії справ, стадії провадження. При цьому оплата не буде залежати від реального часу, витраченого адвокатом на виконання доручення. Відповідно, встановлено фіксований розмір за виконання того чи іншого доручення, адже правила розрахунку оплати базуються на тому, скільки часу адвокат має витратити на виконання доручення.

Так, наприклад, згідно Методики на здійснення захисту на стадії досудового розслідування адвокат витрачає від 5 до 6,6 годин; на судовий розгляд – від 13,4 до 16 годин, на участь в розгляді кримінального провадження апеляційній інстанції – від 6,8 до 8 годин. Це – розрахунок годин, визначений на повну стадію, включно із участю в процесуальних діях і засіданнях, підготовкою, збиранням доказів, спілкуванням з клієнтом тощо.

Це та кількість годин, котра оплачується адвокату. Оплата залежить також від ряду коефіцієнтів, котрі можуть підвищувати загальну суму. Такі коефіцієнти, які можуть підвищувати остаточну суму, стосуються вже складності доручення: кількості епізодів і обвинувачених, отриманого позитивного результату, особливої тривалості провадження тощо. Таким чином, у справі будь-якої складності оплачується одна і та ж кількість годин.

Визначені Методикою розрахунку оплати норми часу, які адвокат має витрачати на надання правової допомоги є неадекватно низькими.

зазначила адвокат Дем’янова