Зайве цитування Конвенції більше ускладнює розуміння судового рішення, ніж додає ваги аргументації: суддя ВС Бущенко

Суддя Касаційного кримінального суду у складі ВС Аркадій Бущенко зауважив, що одним зі значних зрушень у національній правовій системі, що відбулося під впливом Конвенції, стало ухвалення Кримінального процесуального кодексу України 2012 року. Його прийняття було спрямоване, зокрема, на усунення проблем, що ставали підставами для звернення до Європейського суду з прав людини, тому КПК України значною мірою інкорпорував вимоги, що висуваються Конвенцією та практикою ЄСПЛ.

Про це повідомляє Судова влада.

«Формулювання, що містяться в Кодексі, позбавляють необхідності посилатися на практику ЄСПЛ у судових рішеннях. Зайве її цитування більше ускладнює розуміння судового рішення, ніж додає ваги аргументації», – зауважив суддя.

Він також додав, що у випадку, коли існує неоднозначне тлумачення національного закону, суддям слід зважати на те, наскільки те чи інше розуміння законодавчої норми відповідатиме вимогам Конвенції. Тож практика ЄСПЛ може стати в пригоді для обґрунтування певного способу тлумачення, а також для формування власних стандартів у разі наявності прогалин у законодавчому регулюванні.

«Конвенція змінила методи мислення суддів і є частиною дискурсу юридичної спільноти, а роль ЄСПЛ лише посилюється в сучасних реаліях. Рішення, ухвалене Великою Палатою ВС за заявою про перегляд рішень національних судів на підставі рішення ЄСПЛ у справі «Шабельник проти України», являє собою діалог між Європейським судом і вищою судовою інстанцією України. Це певна дискусія з приводу окремих аспектів застосування Конвенції, яку можна вважати суттєвим прогресом. На прикладі цієї справи можна стверджувати про те, що українська правова система і суддівська спільнота значно виросли в плані розуміння Конвенції та її застосування», – вважає Аркадій Бущенко.