Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. Новели законодавства: адвокат Георгій Попов

Під час “Марафону вебінарів до дня захисту прав людини та активних дій проти насильства”, лектор Георгій Попов – доктор юридичних наук, Національний експерт проекту Ради Європи «Боротьба з насильством щодо дітей в Україні» виступив з темою: “Захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства: новели законодавства”.

Лектор розповів про міжнародні та національні правові акти щодо захисту дітей від сексуального насильства, про міжнародні організації по боротьбі з сексуальним насильством щодо дітей, оглянув новели законодавства та практичні ситуації.

Приблизно кожна п’ята дитина в Європі стає жертвою тієї чи іншої форми сексуального насильства.

Крім того, у чотирьох із п’яти випадків такого насильства кривдником дитини є особа, яку ця дитина знає. Тобто це особи, які можуть входити у коло довіри дитини.

Латентність даних категорій кримінальних правопорушень є досить високою.

Міжнародна конституція, яка визначає особливості захисту прав дітей у міжнародному масштабі – Конвенція ООН про права дітей.

Стаття 34 звертає увагу на необхідність захисту дітей у сфері сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

3 цією метою Держави-учасниці, зокрема, вживають на національному, двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів щодо запобігання:

 • схилянню або примушуванню дитини до будь-якої незаконної сексуальної діяльності;
 • використанню дітей з метою експлуатації у проституції або в іншій незаконній сексуальній практиці;
 • використанню дітей з метою експлуатації у порнографії та порнографічних матеріалах.

Керівні принципи ООН щодо судочинства у питаннях дітей-жертв і дітей-свідків злочинів також є визначним документом. У ньому звертається увага на низку положень, зокрема зобов’язують країни, що ратифікували цей документ дотримуватись певних міжнародних вимог.

Зокрема, в пункті 11 говориться про те, що з кожною дитиною слід поводитись як з особистістю, яка має власні потреби, побажання і сприйняття.

Є таке поняття, як найкращі інтереси дитини і навіть у правовідносинах, коли дитина перебуває під впливом негативних емоцій і вона є потерпілою. З такою дитиною потрібно поводитись з дотриманням всіх вимог.

У пункті 12 йдеться про те, що втручання в особисте життя дитини має обмежуватися необхідним мінімумом при одночасній підтримці високих стандартів збору доказів для забезпечення справедливого і рівноправного завершення процесу здійснення правосуддя.

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії 2000 року

Тут робиться акцент на необхідності захисту дитини до якої може відбуватися сексуальна експлуатація або сексуальне насильство.

Стандарти Ради Європи щодо правосуддя стосовно дітей

Ланцаротська конвенція безпосередньо спрямована на захист дітей від сексуальної експлуатації і сексуального насильства.

У 2012 році була ратифікована Україною, а отже, відповідно до статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства.

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Відповідно до цієї конвенції, якщо дитина стала свідком вчинення насильницьких дітей, то вона є постраждалою від домашнього насильства.

Документи “Ланцаротського” комітету

Цей комітет моніторить, як застосовується Ланцаротська конвенція. Комітет аналізує ситуацію у країнах членів Ради Європи про те, яка ситуація з протидією, боротьбою і запобіганням таким негативним проявам як сексуальне насильство стосовно дітей.

Також, на підставі аналізу практики застосування конвенції в різних країнах, він також надає тлумачення певних положень, які містяться у Ланцаротській конвенції.

Конвенція про кіберзлочинність («Будапештська конвенція») 2001 р.

Ця конвенція також ратифікована Україною. Не дивлячись на те, що документ є спеціалізованим за предметом злочинів у кіберпросторі, окрема стаття 9 присвячена саме правопорушенням, які пов’язані з дитячою порнографією.

Міжнародна співпраця, як напрям посилення ефективності протидії сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей

 • Підрозділ Інтерполу щодо злочинів стосовно дітей (Crimes against Children Unit – CAC) – діє в рамках програми з протидії організованій злочинності та новим видам злочинів.
 • Міжнародна база даних сексуальної експлуатації дітей – це розвідувальний і слідчий інструмент, який надає можливість спеціалізованим слідчим обмінюватися даними про випадки сексуального насильства над дітьми.
 • Міжнародна організація ECPAT – «Покінчимо з дитячою проституцією в азіатському туризмі» (End Child Prostitution in Asian Tourism) – всесвітня мережа громадських організацій, які спільно працюють у напрямі ліквідації всіх форм сексуальної експлуатації дітей, зокрема й сексуальної експлуатації дітей у проституції, торгових майданчиках у сексуальних цілях (йдеться про примусові та ранні шлюби тощо), сексуальної експлуатації онлайн і сексуальної експлуатації дітей у сфері подорожей і туризму.
 • Неприбуткова організація «Дитяче коло» (Child Circle) її робота має на меті сприяння європейській діяльності щодо зміцнення національних систем захисту дітей.

Новели Кримінального кодексу України згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації конвенції Ради Європи про

захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)» від 18.02.2021 р.

Внесено зміни та доповнення до:

 • Кримінального кодексу України;
 • Кримінального процесуального кодексу України;
 • Закону України «Про охорону дитинства»;
 • Закону України «Про захист суспільної моралі».