Зміни у складі територіальних виборчих комісій: КАС ВС

Виборчі комісії мають отримувати відомості про зміни у структурі політичних партій з офіційних, визнаних державою, джерел.

Про це зазначено у постанові, ухваленій Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за результатом перегляду в апеляційному порядку справи, у якій Дніпропетровська обласна територіальна організація Політичної партії «Голос» оскаржила постанову Центральної виборчої комісії від 14 листопада 2020 року № 483 «Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів» у частині внесення змін до складу Дніпровської міської територіальної виборчої комісії Дніпровського району Дніпропетровської області.

Позивач вважає, що спірна постанова є протиправною і має бути скасована, оскільки була прийнята після отримання Центральною виборчою комісією листів від Політичної партії «Голос» про припинення діяльності Дніпровської міської організації цієї партії, від імені якої раніше до ЦВК було внесено подання про заміну членів виборчої комісії.

Відповідач мотивував своє рішення тим, що на дату прийняття спірної постанови (14 листопада 2020 року) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не було інформації про припинення міської організації партії.

Суд першої інстанції позов задовольнив, дійшовши висновку про те, що діяльність місцевих організацій політичних партій має вважатися припиненою з моменту прийняття відповідного рішення статутними органами політичної партії, а не з моменту реєстрації відповідних змін.

Верховний Суд не погодився з таким рішенням, скасував його та прийняв нове, яким відмовив у задоволенні адміністративного позову з огляду на таке.

Згідно із ч. 9 ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія забезпечує внесення змін до відомостей про політичну партію, її організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Суд констатує, що на дату прийняття спірної постанови відповідна реєстраційна дія не була вчинена.

Колегія суддів зауважує, що чинним законодавством не передбачено спеціального порядку державної реєстрації створення або припинення структурного утворення політичної партії в період виборчого процесу.

Суд вказує, що ЦВК як державний орган насамперед має керуватися достовірними відомостями, отриманими з офіційних джерел інформації.

Згідно із ч. 1 ст. 7 Закону України «Про  державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру.

За встановлених обставин справи єдиним джерелом інформації щодо припинення діяльності місцевої організації політичної партії є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

З необхідністю ЦВК як державного органу послуговуватись офіційними даними щодо громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, кореспондуються положення ч. 5 ст. 218 Виборчого кодексу України, відповідно до якої на Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, яким є Міністерство юстиції України, покладений обов’язок передавати до відповідних територіальних виборчих комісій відомості щодо зареєстрованих партій та їх організацій із зазначенням керівників, а в разі зміни керівників партій та організацій партій – невідкладно інформувати про це відповідні територіальні виборчі комісії.

Отже, приймаючи постанову від 14 листопада 2020 року № 483 у спірній частині, Центральна виборча комісія правомірно керувалася достовірними відомостями, що містилися в Єдиному державному реєстрі щодо громадського формування, яке не має статусу юридичної особи – Дніпровської міської організації Політичної партії «Голос», що кореспондується з вимогами ст. 203 Виборчого кодексу України, яка встановлює спеціальне положення щодо можливості звернення з відповідним поданням про заміну членів Територіальної виборчої комісії, саме зареєстрованими у встановленому законом порядку місцевими організаціями політичних партій.

Постанова Верховного Суду від 22 листопада 2020 року у справі № 855/116/20 (адміністративне провадження № А/9901/58/20) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/93002533