Знищення без згоди багаторічних насаджень, які є складовою частиною орендованої земельної ділянки, що призвело до зміни виду угідь, є підставою для розірвання договору оренди

22 грудня 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку письмового провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Акра Д» (далі – ТОВ «Акра Д», товариство) про розірвання договору оренди землі.

Суд установив, що ОСОБА_1 на праві власності належать земельна ділянка, площею 1,1584 га, та земельна ділянка під садком, площею 0,8629 га, розташовані на території Комсомольської сільської ради Козятинського району Вінницької області з цільовим призначенням – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

08 лютого 2019 року між нею та ТОВ «Акра Д» укладено договір оренди землі, за умовами якого вона передала у строкове платне користування відповідачу
земельну ділянку загальною площею 2,0212 га, з яких: рілля – 1,1583 га, сад –
0,8629 га, недоліків щодо її стану орендарем не виявлено.

26 квітня 2021 року комісією Махнівської сільської ради Хмільницького району
Вінницької області відповідно до акта встановлено, що на належній позивачу
земельній ділянці площею 0,829 га плодові дерева (багаторічні насадження – сад) відсутні.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_1 просила суд розірвати договір оренди землі від 08 лютого 2019 року, укладений між нею та ТОВ «Акра Д».

Суд першої інстанції, з рішенням якого погодився й апеляційний суд, розірвав
договір оренди землі, укладений між ОСОБА_1 та ТОВ «Акра Д».

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, апеляційний суд вказав, що знищення багаторічних насаджень (саду) відповідачем після отримання земельної ділянки в оренду та знищення їх без згоди орендодавця порушує право власності позивача на земельну ділянку під назвою багаторічні насадження (сад), що свідчить про пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню.

Верховний Суд залишив без змін судові рішення, зробивши такі висновки.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі» договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.

На вимогу однієї із сторін договір відповідно до частини першої статті 32 Закону України «Про оренду землі» може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених ЗК України та іншими законами України.

У справі, що переглядалася, пункт 38 договору оренди землі від 08 лютого 2019 року визначав, що його дія припиняється шляхом розірвання за рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню. Таким чином, умовами договору передбачена можливість його розірвання на вимогу однієї із сторін та визначені підстави для такого розірвання, без необхідності встановлення будь-яких інших передумов, зокрема істотного порушення договору.

Багаторічні насадження не можуть розглядатися як окремий об’єкт права власності без земельної ділянки, на якій вони розташовані, оскільки є складовою частиною цієї земельної ділянки.

Верховний Суд погодився з висновком судів про розірвання оспорюваного
договору оренди землі у зв’язку з тим, що ТОВ «Акра Д» істотно порушило умови
спірного правочину, оскільки без згоди ОСОБА_1 як орендодавця знищило сад та змінило вид угідь з багаторічних насаджень на ріллю, хоча такі дії мали бути
обумовлені в укладеному між сторонами договорі оренди землі.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 22 грудня 2022 року у справі No 133/1886/21 (провадження No 61-10355св22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/108059677.