Адвокати проаналізували практичні аспекти роботи у справах про звільнення директора товариства

У НААУ за ініціативи Комітету з трудового права відбувся круглий стіл на тему “Практичні аспекти роботи адвокатів у справах про звільнення директора ТОВ”.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Під час заходу члени Комітету з трудового права проаналізували проблемні аспекти звільнення керівника без згоди засновника, особливості подання позовів та критерії відмежування цивільної та господарської юрисдикції у справах щодо звільнення директора ТОВ.

Так, Голова Комітету Вікторія Поліщук акцентувала увагу на тому, що вирішальне значення при розгляді спору щодо розірвання трудового договору з директором ТОВ має факт дотримання органом управління (загальними зборами, наглядовою радою) передбаченої цивільним законодавством та установчими документами юридичної особи процедури ухвалення рішення.

“Юрисдикційність спору залежить від характеру спірних правовідносин, правового статусу суб’єкта звернення та предмета позовних вимог. Право вибору способу судового захисту належить виключно позивачеві”, – зазначила Вікторія Поліщук.

Заступник Голови Комітету Катерина Цвєткова розповіла про припинення повноважень посадових осіб як підставу для звільнення з ініціативи роботодавця. Адвокат окреслила низку проблемних аспектів такого звільнення та навела приклади із судової практики щодо припинення повноважень посадових осіб державних, комунальних підприємств та організацій приватного права.

Член Комітету Ганна Лисенко зауважила: “За загальним правилом звільнення директора можливе лише за згоди засновників. Втім на практиці часто зустрічаються випадки, коли директор ТОВ хоче звільнитися з посади, проте не може. Перш за все це пов’язано ігноруванням його заяви власниками (засновниками), або фактичної відсутності таких в межах країни. Тому аналіз судової практики допоможе виокремити основні моменти при звільненні директора без згоди учасників”.

Член Комітету Наталія Кайда розкрила питання звільнення з посади директора комунального підприємства до закінчення строку дії контракту на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України. Адвокат навела приклади із практики ВС у справі № 336/1352/16-ц щодо звільнення позивача з роботи до закінчення строку дії контракту за численні одноразові грубі порушення.

“У цій справі Суд звернув увагу на нормативне тлумачення КЗпП України та зазначив, що між сторонами виник спір з приводу припинення трудового договору з працівником з підстав, передбачених контрактом, а не у зв’язку зі звільненням працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Такі висновки відповідають правовій позиції ВС й у інших постановах, а відтак підстав для відходу від цієї позиції немає” – зазначила адвокат.

Член Комітету Іван Яцкевич розглянув окремі дискусійні питання розірвання трудового договору з керівником на вимогу профспілки на підставі ст. 45 КЗпП України. Зокрема, адвокат звернув увагу на необхідності узгодження положень Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” з положеннями ст. 45 КЗпП України з метою усунення колізій та сприяння ефективному застосуванню відповідних норм права.

Член Комітету Максим Панченко доповів про особливості звільнення керівників у зв‘язку з порушенням антикорупційних заборон. Адвокат проаналізував особливості суб’єктного складу корупційних і пов‘язаних з корупцією правопорушень, обмежень і заборон Закону України “Про запобігання корупції”. Також було розглянуто особливості застосування звільнення до керівників з різних підстав з урахуванням практики ВС.

Член Комітету Дмитро Навроцький розкрив питання виконання судових рішень щодо внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців запису про виключення інформації про директора або внесення відповідної інформації в розділ щодо обмеження його повноважень. За словами адвоката, наразі виконання таких судових рішень є досить проблематичним, оскільки технічно ЄДР не дозволяє залишити інформацію про директора без запису. Ця проблема потребує вирішення шляхом внесення змін до порядку ведення ЄДР.