Актуальні питання ввезення гуманітарної допомоги під час війни, правила перетинання кордону, специфіка декларування та обліку: адвокат Жанна Грушко

Жанна Грушко, кандидат юридичних наук, адвокат, старший партнер АО «ВІНПАРТНЕРС» провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації на тему: «Ввезення гуманітарної допомоги під час війни: актуальні питання».

Необхідно зазначити, що дефініція того, що відноситься до гуманітарної допомоги безумовно визначена у Законі України «Про гуманітарну допомогу».

Так, згідно ст. 1 Закону гуманітарна допомога – це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану.

З цього визначення випливають наступні умовиводи:

 1. На сьогодні гуманітарною допомогою можуть вважатися, зокрема, речі матеріального світу, гроші, транспортні засоби, послуги та виконані роботи.
 2. Гуманітарна допомога характеризується такими ознаками:
 • виконує безоплатну функцію;
 • має цільове використання;
 • надається на безповоротній основі.
 1. Закон визначає три суб’єкти правовідносин щодо гуманітарної допомоги:
 1. Донори (іноземні, вітчизняні) – юридичні та фізичні особи, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами;
 2. Отримувач гуманітарної допомоги – громадські організації, благодійні організації, релігійні організації, які є свого роду посередниками, що приймають на свій баланс таку гуманітарну допомогу і в подальшому передають її третьому суб’єктові – споживачу;
 3. Споживач (набувач) гуманітарної допомоги – фізичні та юридичні особи, які потребують гуманітарну допомогу, і яким вона безпосередньо надається. 

Під час воєнного стану в Україні зазнали змін правила перетинання кордону водіями гуманітарних вантажів.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 року № 615 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № 194 визначено Правила перетинання державного кордону певними категоріями громадян України, у тому числі водіями, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

По-перше, рішення про виїзд за межі України водіїв приймається Міністерством інфраструктури України або обласними військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

 • військових, правоохоронних органів;
 • військових адміністрацій;
 • медичних закладів;
 • відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

По-друге, дані про водія повинні внести до інформаційної системи «Шлях», що уможливить перетинання державного кордону в гуманітарних цілях.

По-третє, рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців. Лектор з цього приводу наголошує, що протягом цих шести місяців водій може перетинати кордон стільки скільки потрібно, але по завершенню цього строку потрібно направляти нове звернення. Ці відомості будуть міститися в інформаційній системі «Шлях» теж протягом цих шести місяців. Якщо ж, наприклад, водій не повертається за результатами спливу шести місяців, таке рішення скасовується. Водію потрібно буде надати пояснення Державній прикордонній службі з приводу того, які підстави зумовили неповернення вчасно.

Під час перетинання державного кордону важливо дотримуватися правил декларування. Зокрема, у період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар.

У такій декларації передбачається зазначення відомостей про:

 • донора,
 • водія,
 • представника особи, якій передається гуманітарний вантаж;
 • що перевозиться та в якій кількості.

Необхідно також належним чином документально оформити гуманітарну допомогу. Підставою для започаткування процедури надання і визнання допомоги гуманітарною є письмова пропозиція донора про її надання (інша назва – дарчий лист). Подальшим кроком для отримання гуманітарної допомоги в Україні є письмова згода отримувача гуманітарної допомоги на її одержання (ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу). Згадані у цьому абзаці документи також не є первинними, але є необхідними у якісному і прозорому документування допомоги. Натомість безпосередньо до первинного документу, який є підставою для оприбуткування допомоги отримувачем від донора належить інвойс (рахунок). Інвойс (рахунок) дійсно може бути визнаний первинним документом, але за наявності у ньому всіх основних реквізитів первинного документу.

До таких обов’язкових реквізитів первинного документу належать:

 • 1) найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ;
 • 2) назва документа (форми);
 • 3) дата складання;
 • 4) зміст та обсяг господарської операції;
 • 5) одиниця виміру господарської операції (у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках);
 • 6) посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
 • 7) особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Як альтернатива інвойсу в бухгалтерській практиці застосовується такий первинний документ, як акт приймання-передачі матеріальних цінностей (гуманітарної допомоги). Такий документ не є типовою формою, і головне що має містити, це ті ж основні реквізити первинного документу, які наведено вище, але в ньому їх простіше реалізувати, ніж у інвойсі. Якщо ж це матеріальна допомога, отримана від іноземного донора, то ще до такого інвойсу або акту будуть додаватися митна декларація, міжнародна товарно-транспортна накладна.

Після завершення роздачі гуманітарної допомоги кінцевим набувачам, відповідальна особа неприбуткової організації має скласти звіт, в якому міститиметься інформація про місце та дату роздачі гуманітарної допомоги, фактичні обсяги переданої допомоги, наявні залишки нерозданої гуманітарної допомоги.

Важливо належним чином обліковувати гуманітарну допомогу.

Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, затверджений Наказом Міністерства фінансів України № 298 від 14.12.1999 р. поширюється на юридичних осіб незалежно від видів діяльності та форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (отримувачі), які її потребують і яким вона безпосередньо надається (набувачі). Так, одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». Подальшу передачу гуманітарної допомоги на користь набувачів отримувач відображає за дебетом рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна.

За незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги передбачено кримінальну відповідальність. (ст. 201-2 Кримінального кодексу України)