Апеляційному оскарженню підлягають ухвали слідчого судді про невнесення відомостей до ЄРДР лише ті, які постановлені після 17 червня 2020 року

Ухвалою слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області від 27 вересня 2013 року відмовлено в задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність прокурора Сокальського району Львівської області Шарко Р.С., яка полягала у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Не погодившись з вказаною ухвалою слідчого судді, ОСОБА_1 оскаржив її в апеляційному порядку.

Ухвалою судді Львівського апеляційного суду від 01 вересня 2020 року відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області від 27 вересня 2013 року.

У касаційній скарзі ОСОБА_1 ставить питання про скасування ухвали судді апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження та призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції. На обґрунтування своїх вимог зазначає, що суддею апеляційного суду грубо порушено його конституційне право на оскарження ухвали слідчого судді, враховуючи, що Рішенням Конституційного Суду України № 4-р(ІІ)/2020 від 17 червня 2020 року визнано такими, що не відповідають Конституції України положення ч. 3 ст. 307 КПК України щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши долучену до скарги копію ухвали судді апеляційного суду, обговоривши наведені у скарзі доводи, колегія суддів вважає, що у відкритті касаційного провадження слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Згідно з положеннями ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Зазначеною нормою закріплено загальний принцип безпосередньої дії закону в часі, який передбачає поширення дії відповідного закону чи нормативно-правового акта лише на ті відносини, які виникли вже після набуття ним чинності.

Крім того, як передбачено ч. 2 ст. 152 Конституції України, закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України № 4-р(ІІ)/2020 від 17 червня 2020 року положення ч. 3 ст. 307 КПК України щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення, визнані неконституційними та втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Враховуючи викладене, оскарженню в апеляційному порядку підлягають саме ті ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, які постановлені вже після визнання неконституційними положень ч. 3 ст. 307 КПК України, тобто після 17 червня 2020 року.

Дослідженням матеріалів касаційного провадження встановлено, що ОСОБА_1 звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області від 27 вересня 2013 року про відмову в задоволенні його скарги на бездіяльність прокурора Сокальського району Львівської області Шарко Р.С., яка полягала у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тобто перед апеляційним судом ОСОБА_1 ставилось питання про перевірку ухвали слідчого судді, яка відповідно до редакції ч. 3 ст. 307 КПК України, що діяла на момент постановлення відповідної ухвали, не підлягала оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком судді апеляційного суду, що рішення Конституційного Суду України в даному випадку не має зворотної дії в часі, а тому при вирішенні питання щодо можливості оскарження ухвали слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області від 27 вересня 2013 року підлягають застосуванню норми, які діяли на момент її постановлення.

З огляду на викладене ухвала слідчого судді Сокальського районного суду Львівської області від 27 вересня 2013 року не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Положеннями ч. 4 ст. 399 КПК України передбачено, що суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Враховуючи наведене, суддя апеляційного суду, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, діяв відповідно до вимог кримінального процесуального закону, а тому колегія суддів не вбачає підстав для задоволення скарги та вважає, що у відкритті провадження за касаційною скаргою ОСОБА_1 слід відмовити на підставі п. 2 ч. 2 ст. 428 КПК України.

Повний текст за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/91933099