ЄСПЛ

Читати більше
Підписання рішення суду його Головою замість судді, який після розгляду справи звільнився, не порушило право на справедливий суд: IANCU v. Romania

Рішення в цій справі ухвалене Палатою 23 лютого 2021 року й набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції.

Читати більше
Доведення до відома рішення міської влади шляхом розміщення на вебсайті не порушує Конвенцію: STICHTING LANDGOED STEENBERGENAND OTHERS v. The Netherlands

Ця справа стосувалась онлайн-повідомлення про проєкт рішення та рішення про продовження робочого часу мотокросової доріжки, розташованої в безпосередній близькості від приміщень та землі заявників– фонду та трьох громадян Нідерландів. За словами заявників, такий спосіб повідомлення перешкоджав їм у доступі до суду, оскільки вони не були обізнані про це рішення.

Читати більше
KUROCHENKO AND ZOLOTUKHIN v. Ukraine: нерозгляд судами кримінальних проваджень щодо заявників у зв’язку з неможливістю отримання матеріалів справ із території розташування судів, що тимчасово не є контрольованою Урядом порушує Конвенцію

Справа стосувалася триваючих кримінальних проваджень проти заявників щодо правопорушень, учинених на частині території Луганської області, непідконтрольній Урядові України. Ці справи не можуть бути розглянуті, оскільки органи державної влади не мають доступу до матеріалів цих проваджень.

Читати більше
Звільнення судді з посади у зв’язку із приховуванням набутого майна та нерозкриттям джерела походження коштів не порушило Конвенцію: XHOXHAJ v. Albania

Справа стосувалася судді Конституційного суду, яка була звільнена з посади за результатами провадження, розпочатого щодо неї як частини виключного процесу з повторного оцінювання відповідності всіх суддів та прокурорів в Албанії займаним посадам, інакше відомого як процес перевірки

Читати більше
За 10 років держава України на виконання рішень ЄСПЛ виплатила більше 1,6 млрд гривень

17 липня 1997 року, ратифікувавши Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Україна зобов’язалася виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини у будь-яких справах, в яких вона є стороною.

Читати більше
Недоведення до відома сторони у справі консультативних висновків державних органів порушило права на справедливий суд: VOROTŅIKOVA v. Latvia

Справа стосувалася пенсійного спору, який було вирішено на основі стверджувано незаконно здобутих документів, що не були доведені до відома сторін. Заперечення заявниці не були долучені судом до матеріалів справи.

Читати більше
GUSEV v. Ukraine: зміна правової кваліфікації позову Апеляційним судом без надання можливості позивачу надати нові аргументи та докази у зв’язку із цим порушила право на справедливий суд

Справа стосувалася скарги заявника на відмову національних судів задовольнити його вимогу до міліції відшкодувати шкоду, завдану невдалим проведенням спецоперації із затримання викрадачів його сина, у результаті якої викрадачі втекли з викупом.

Читати більше
Недотримання прав людини під час подій Майдану 2014 року порушили не одну статтю Конвенції: SHMORGUNOVAND OTHERS v. Ukraine

У рішеннях Палати у справах Шморгунов та інші проти України (Shmorgunov and Others v. Ukraine, заяви No 15367/14 та 13 інших), Луценко та Вербицький проти України (Lutsenko and Verbytskyy v. Ukraine, заяви No 12482/14 та No 39800/14), Кадура та Смалій проти України (Kadura and Smaliy v. Ukraine, заяви No42753/14 та No 43860/14), Дубовцев та інші проти України (Dubovtsev and Others v. Ukraine, заяви No 21429/14 та 9 інших) та Воронцов та інші проти України (Vorontsov and Others v. Ukraine, заяви No 58925/14 та 4 інших) Європейський суд з прав людини одноголосно постановив

Читати більше
Неналежне реагування на насильницький напад на заявницю з гомофобських мотивів порушило Конвенцію: SABALIĆ v. Croatia

Справа стосувалася тверджень заявниці про те, що реакція органів влади на насильницький напад на неї з мотивів гомофобії була неналежною.

Читати більше
X AND OTHERS v. Bulgaria: неефективне розслідування органами влади тверджень про сексуальні зловживання над дітьми в установі-інтернаті є порушенням ст. 3 Конвенції

Заявники, рідні брати та сестри, народились у Болгарії і були усиновлені італійською парою. Згодом діти розповіли своїм прийомним батькам про сексуальні домагання над ними в Болгарії.

Читати більше
BARBOTIN v. France: недостатній розмір компенсації за перебування в неналежних умовах під час ув’язнення порушили ст. 13 Конвенції

Справа стосувалася компенсації, яку рішеннями національних судів було присуджено заявникові за неналежні умови його тримання в слідчому ізоляторі міста Кан.

Читати більше
LEVCHUK v. Ukraine: відмова у виселенні чоловіка, який вчиняв щодо заявниці акти домашнього насильства – порушення ст. 8 Конвенції

Справа стосувалася скарги заявниці на відмову у виселенні її колишнього чоловіка, у зв’язку із чим вона та її діти були піддані ризику домашнього насильства та переслідування.