Деліктне право та відшкодування: про засоби правового реагування розповіла членкиня Центру правничої лінгвістики ВША НААУ Оксана Кіріяк

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: ’’Tort Law and Compensation: Navigating Legal Remedies’’, який провела Оксана Кіріяк, членкиня Центру правничої лінгвістики, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Під час заходу лектор розкрила такі питання:

 1. Fundamentals of Tort Law. Основи деліктного права;
 2. Legal Remedies. Засоби правового захисту;
 3. Compensation Claims. Компенсаційні вимоги;
 4. Case Studies. Судова практика.

Оксана Кіріяк наголосила на значенні деліктного права, яке відіграє вирішальну роль у різних аспектах суспільства за межами договірних відносин, адже ключова функція деліктного законодавства полягає в тому, щоб забезпечити правове підґрунтя для належного захисту прав осіб від шкоди, завданої неправомірними діями інших суб’єктів.

Лектор розглянула термінологічні відповідники, які використовують англомовні правники для позначення різних форм деліктного заподіяння шкоди:

 • Травма (Personal Injury) – стосується нещасних випадків, медичної недбалості, відповідальності за неякісну продукцію та інших ситуацій, що може бути обтяжено недбалим або навмисним ушкодженням;
 • Пошкодження майна (Property Damage) – випадки пошкодження, знищення або руйнування майна внаслідок дій іншої особи чи групи осіб, що призвело до пошкодження нерухомого чи рухомого майна третіх осіб;
 • Наклеп (Defamation) – поширення неправдивих відомостей, у результаті чого заподіюється майнова та\або моральна шкода особі (її репутації);
 • Недбалість у професійних послугах (Negligence in Professional Services) – фахівці відповідних спеціальностей, що надають різного роду послуги можуть бути притягнуті до відповідальності за недбалість у наданні послуг;
 • Відповідальність за неякісну продукцію (Product Liability) – виробники, дистриб’ютори та роздрібні продавці можуть нести відповідальність за шкоду, спричинені використанням неякісних продуктів;
 • Екологічні правопорушення (Environmental Torts) – випадки, пов’язані із заподіянням шкоди навколишньому середовищу, наприклад забруднення або токсичний вплив;
 • Порушення конфіденційності (Privacy Torts) – вторгнення в приватне життя у будь-якій формі, привласнення ідентичності або публічне розголошення особистої інформації є прикладами правопорушень щодо конфіденційності;
 • Економічні делікти (Economic Torts) – деліктне законодавство стосується фінансової (комерційної) шкоди, включаючи умисне втручання в договірні відносини, шахрайство та недобросовісну конкуренцію.

Таким чином, у країнах англо-американської правової сім’ї деліктне право слугує критично важливим інструментом для усіх без винятку учасників відповідних правовідносин, щоб домагатися відновлення справедливості та отримання достатньої компенсації, коли вони зазнають шкоди через дії інших, навіть у ситуаціях, які не передбачені договірними зобов’язаннями.

Окрім цього, до негативних наслідків може призводити не лише позадоговірне деліктне заподіяння, але й невиконання (неналежне виконання) стороною взятих на себе договірних зобов’язань, що також призводить до можливості застосування різноманітних засобів правового впливу (remedies).

Як зазначає Оксана Кіріяк, юридична англійська мова передбачає декілька синонімічних аналогів для позначення факту порушення взятих на себе зобов’язань, а саме:

1) Tobreachacontract (obligation) – використовується у випадку, коли в ході виконання договірних зобов’язань сторона з будь-яких причин допускає відходження від взятих на себе зобов’язань, наприклад, щодо строків чи комплектації предмету поставки. Example: The vendor could be sued for breaching the contract by failing to deliver the goods on the agreed-upon date.

2) Toviolatealaw – вживається у випадку, коли закріплені у нормативно-правовому акті приписи не дотримуються учасником відповідних правовідносин. Example: Speeding on the highway is a clear instance of violating the law.

3) To infringe the rights – доречно підходить, коли є несанкціоноване використання, відтворення або розповсюдження чиєїсь інтелектуальної власності, наприклад патентів, авторських прав або торгових марок чи виключних прав, які з них випливають. Example: The company was sued for infringing intellectual property rights when it copied a competitor’s patented technology.

4) To flout an agreement – оперування цим зворотом доцільно у всіх випадках, коли матиме місце не просто відходження від змісту взятих на себе зобов’язань, а навмисне та відкрите ігнорування (неповага) угоди, часто з почуттям презирства чи байдужості. Example: The employee’s decision to share confidential information with a competitor is a clear attempt to flout the agreement signed with the employer.

На останок лектор підсумувала, що для максимально ефективного запобігання поширенню таких випадків у договірній практиці, надзвичайно важливо у тексті відповідних договірних положень закріпити дієві механізми та процедури оперативного реагування та максимально повного відшкодування завданих збитків, щоб належно вжиті заходи правового захисту (remedies) призвели до бажаного результату відновлення майнового та морально-психологічного становища постраждалого учасника відповідних правовідносин.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.