Факт перебування платників ЄСВ на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території проведення АТО, є підставою для незастосування до таких платників заходів впливу

Фізичні особи (працівники підприємств, які тимчасово були звільнені від своєчасного виконання обов’язку зі сплати єдиного внеску) не повинні відповідати за неналежне виконання підприємством-страхувальником свого обов’язку щодо належної сплати страхових внесків, а тому наявність заборгованості підприємства по страхових внесках не може бути підставою для незарахування працівникам періоду роботи, за які підприємством не сплачено єдиний внесок, до страхового стажу при призначенні пенсії

10 лютого 2021 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» (далі – ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу») до Офісу великих платників податків ДФС в особі Дніпропетровського управління офісу великих платників податків ДФС (далі – ОВПП ДФС, Управління ОВПП ДФС відповідно) про визнання протиправною та скасування вимоги про сплату боргу (недоїмки) та зобов’язання вчинити дії за касаційною скаргою ОВПП ДФС (правонаступником якого є Офіс великих платників податків ДПС) на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 18 грудня 2017 року та постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 11 вересня 2018 року, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач зареєстрований як юридична особа і здійснює свою господарську діяльність за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1.

Сертифікатом (висновком) про настання обставин непереборної сили від 5 вересня 2014 року No 2890/05-4 Торгово-промислова палата України відповідно до пунктів 102.6, 102.7 статті 102 Податкового кодексу України (далі – ПК України), на підставі наданих документів засвідчила позивачу настання обставин непереборної сили при здійсненні господарської діяльності на території Донецької області та дотриманні законодавчих актів України, які стосуються справлення та сплати податків та обов’язкових платежів. На момент видачі сертифіката (висновку) Торгово-промислової палати України обставини непереборної сили тривали та дату закінчення їх терміну встановити було неможливо.15 серпня 2017 року відповідач склав вимогу про сплату ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» боргу (недоїмки) No Ю-53-17 на суму недоїмки з внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пені та штрафів у загальному розмірі 33 578 297,67 грн. Вимога складена станом на 31 липня 2017 року.

ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», не погодившись із такими вимогами Управління ОВПП ДФС, звернулося до суду.

Суди попередніх інстанцій, ухвалюючи судові рішення, виходили з того, що внесені Законом України від 2 вересня 2014 року No 1669-VI I «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – Закон No 1669-VII) зміни до статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року No 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон No 2464-VI)звільняють від сплати єдиного внеску суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції (далі – АТО); оскільки на час розгляду цієї справи Президент України не приймав указ про завершення проведення АТО, то період проведення АТО триває; відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом No 2464-VI за невиконання обов’язків платника єдиного внеску, в період із 14 квітня 2014 року до закінчення АТО до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються.

Касаційний адміністративний суду складі Верховного Суду передав справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду з підстав існування виключної правової проблеми.На переконання колегії суддів, поширення пункту 93(94) розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону No 2464-VI, зокрема, на позивача, який є роботодавцем для більше ніж чотирьох тисяч осіб, є порушенням прав останніх на передбачену Законом України від 5 листопада 1991 року No 1788-XII«Про пенсійне забезпечення» трудову пенсію.

ОЦІНКА СУДУ

Згідно з пунктами 1 і 12 частини другої статті 6 Закону No 2464-VI платник єдиного внеску зобов’язаний: своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок; виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

Позивач є платником єдиного внеску згідно з пунктом 1 частини першої статті 4 Закону No 2464-VI.

Підпунктом 8 пункту 4 статті 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону No 1669-VII внесено зміни до Закону No 2464-VІ, а саме підпункт «б» розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» доповнено пунктом 93такого змісту: «Платники єдиного внеску, визначені статтею 4 Закону No 2464-VI, які перебувають на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у статті 2 Закону No 1669-VII, де проводилася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року No 405/2014, звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених частиною другою статті 6 Закону No 2464-VI, на період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції або військового чи надзвичайного стану.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені цим Законом за невиконання обов’язків платника єдиного внеску в період з 14 квітня 2014 року до закінчення антитерористичної операції, до платників єдиного внеску, зазначених у цьому пункті, не застосовуються.

Розпорядженням від 2 грудня 2015 року No 1275-р Кабінет Міністрів України затвердив перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася АТО. Підпунктом 10 пункту 2 додатка до вказаного розпорядження м. Добропілля віднесено до переліку населених пунктів, на території яких проводилася АТО.

Як убачається з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» зареєстровано за адресою: 85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1, відповідно до підпункту 10 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України м. Добропілля входить до зазначеного переліку.

Пунктом 28 розділу І Закону України від 24 грудня 2015 року No 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який набрав чинності з 1 січня 2016 року, виключено підпункт 8 пункту 4 статті 11 Закону No 1669-VІI, але положення підпункту 8 пункту 4 статті 11 Закону No 1669-VІ I були реалізовані шляхом внесення відповідних змін до Закону No 2464-VI, а змін безпосередньо до Закону No 2464-VI щодо виключення (або викладення в новій редакції тощо) пункту 94розділу VIII цього Закону внесено не було.

Тобто положення підпункту 8 пункту4 статті 11 Закону No 1669-VІI після набрання ними чинності стали невід’ємною складовою Закону No 2464-VI, а підпункт 8 пункту 4 статті 11 Закону No 1669-VІI вичерпав свою функцію.

Оскільки на момент прийняття спірної вимоги пункт 94розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону No 2464-VI не був скасований та зміни до нього не були внесені, він продовжував свою дію.

Водночас слід зазначити, що на підставі абзацу п’ятого підпункту «у» пункту 83 Закону України від 14 січня 2020 року No 440-IX «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», який набрав чинності 13 лютого 2020 року, пункт 94 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону No 2464-VI було виключено.

Таким чином, факт перебування платників єдиного внеску на обліку в органах доходів і зборів, розташованих на території населених пунктів, де проводиться АТО, був підставою для незастосування до таких платників заходів впливу та стягнення за невиконання обов’язків платника єдиного внеску в силу прямої дії пункту 94 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону No 2464-VI, який забороняв притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків платника єдиного внеску.

Отже, позивач був звільненим від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на період з 14 квітня 2014 року до виключення пункту 94розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону No 2464-VI, а дії контролюючого органу з пред’явлення за оскаржуваними вимогами сум недоїмки, нарахованого штрафу та пені є такими, що суперечать вимогам чинного законодавства.

Разом з тим, Велика Палата Верховного Суду зазначає, що відповідно до статті 26 Закону No2464-VІ посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність, зокрема, за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску.Відповідальність за несплату страхових внесків несе підприємство-страхувальник, оскільки здійснює нарахування страхових внесків із заробітної плати застрахованої особи.

Отже, фізичні особи (працівники підприємств, які тимчасово були звільнені від своєчасного виконання обов’язку зі сплати єдиного внеску) не повинні відповідати за неналежне виконання підприємством-страхувальником свого обов’язку щодо належної сплати страхових внесків, а тому наявність заборгованості підприємства по страхових внесках не може бути підставою для незарахування до страхового стажу при призначенні пенсії позивачу періоду його роботи.

Таким чином, оскаржувані судові рішення про часткове задоволення позову ПрАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу» ґрунтуються на правильному застосуванні норм матеріального права, що регулюють спірні правовідносини, а суди під час розгляду справи не допустили порушень процесуального закону, які б призвели або могли призвести до неправильного вирішення справи.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 10 лютого 2021 року у справі No 805/3362/17-а можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/95242254.