Форс-мажор в умовах воєнного стану: адвокат Дарина Кравчук

Дарина Кравчук – адвокат, доктор філософії в галузі права, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації для адвокатів на тему: «Форс-мажор в умовах воєнного стану».

Частиною 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, зокрема, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна тощо.

Статтею 617 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), а також статтею 218 Господарського кодексу України (далі – ГК України) передбачено можливість звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо сторона договору доведе, що таке порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форс-мажору).

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше форс-мажорних обставин, які вплинули на зобов’язання таким чином, що унеможливили його виконання у термін, передбачений відповідно договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими та/чи іншими нормативними актами.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) покладений саме на Заявника.

За результатами розгляду заяви і наданих документів та прийняття рішення уповноваженою особою щодо можливості засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за наявністю підстав, видає сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Проте Сертифікат ТПП, який підтверджує наявність форс-мажорних обставин, не може вважатися беззаперечним доказом їх існування, а повинен критично оцінюватися судом з урахуванням всіх встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами. ТПП не може замінювати суд при вирішенні питання правової кваліфікації обставин як форс-мажорних. Саме суд повинен на підставі наявних у матеріалах доказів встановити чи дійсно такі обставини на які посилається сторона, є надзвичайними і невідворотними, що об’єктивно унеможливили належне виконання стороною свого обов’язку (Постанова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.02.2018 у справі № 926/2343/16).

Правове значення ЛИСТА ТПП: універсальний форс-мажорний сертифікат чи «лайфхак для уникнення відповідальності»?

28.02.2022 року на сайті ТПП України розміщено загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин. Цей лист констатує наявність форс-мажорної обставини для загальногопереліку суб’єктів (усім, кого це стосується).

13.05.2022 року на офіційному сайті ТПП з’явилося повідомлення про спрощення процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з наступним змістом:

  1. З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (за змістом зразка вказаним нижче). Це надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це стосується.
  2. Даний лист, особа, яка порушує свої зобов’язання, у зв’язку із обставинами пов’язаними із військовою агресією Російської Федерації проти України, в період дії введеного воєнного стану, має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання зобов’язань за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів у встановлений термін для можливості обґрунтованого перенесення строків виконання зобов’язань та вирішення спірних питань мирним шляхом.
  3. При цьому, у разі необхідності, сторона, яка порушила свої зобов’язання в період дії форс-мажорних обставин, також має право звертатися до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП за отриманням відповідного Сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), дотримуючись порядку встановленого Регламентом  за кожним зобов’язанням окремо. 

Цей лист не є законодавчо визначеною формою засвідчення форс-мажорних обставин. Таким документом є насамперед сертифікат ТПП України, при видачі якого в тому числі здійснюються аналіз щодо причинно-наслідкового зв’язку між неможливістю виконувати зобов’язання та такими обставинами (Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні», Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Зважаючи на це, звернення до ТПП України для отримання відповідного сертифікату є необхідним задля засвідчення форс-мажорних обставин.

Для отримання сертифікату необхідно подати заяву та зібрати інші докази, які доводять, зокрема, причинно-наслідковий зв’язок між обставиною та неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань (за договором).

Ймовірно, що такою ж буде практика судів стосовно листа та необхідності підтвердження форс-мажору, оскільки вже зараз відома позиція судів, а саме:

  • Верховний Суд у справі № 910/9258/20 наголошує: «Форс-мажорні обставини не мають преюдиційного характеру, і при їх виникненні сторона повинна довести, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного випадку виконання зобов’язання».

Війна = автоматична відстрочка/невиконання зобов’язання?

Сам факт введення воєнного стану не є підставою для відстрочки чи невиконання зобов’язання. Обставини, які виникли у зв’язку з війною мають безпосередньо впливати на можливість підприємства виконати свій обов’язок. Крім того, не слід забувати про так звані «комерційні ризики», які не відносяться до форс-мажору.

У період з березня по листопад 2022 року судами першої інстанції ухвалено численні рішення у справах, у яких учасники посилались на лист ТПП України № 2024/02.0-7.1, з них деякі уже переглянуті у судах апеляційної інстанції, при цьому в багатьох випадках суди першої та апеляційної інстанцій критично оцінили посилання учасників справи на лист ТПП України № 2024/02.0-7.1.

Основні мотиви в судових рішеннях були такими:

  • відсутність безпосереднього причинно-наслідкового зв’язку між війною та невиконанням зобов’язань (приклад: судові рішення у справах № 910/4001/22, № 910/7967/22,  № 910/7141/22, № 910/7134/22, № 903/181/22, № 917/244/22, № 903/336/22 та ін.);
  • лист ТПП України № 2024/02.0-7.1 за законодавчо встановленими критеріями не відповідає вимогам, що ставляться до сертифікатів про форс-мажор (приклад: судові рішення у справах № 910/4879/22, № 917/353/22, № 912/2427/21, № 902/88/22, № 914/675/22 та ін.);
  • відсутність належного повідомлення про настання форс-мажору (приклад: судове рішення у справі № 912/507/22 та ін.).

Повідомлення контрагента про виникнення форс-мажору

Якщо в договорі визначена необхідність повідомлення, то в такому випадку воно є обов’язковим. Якщо в договорі сторони передбачили форму такого повідомлення (поштою, на e-mail, у месенджер), то слідування цій формі є обов’язковим.

Якщо договір не містить вимог щодо форми повідомлення, то повідомити необхідно найбільш зручним за таких обставин способом.

Відсутність повідомлення або невчасне повідомлення – унеможливлює посилання на такі обставини як підставу для уникнення відповідальності.

Про те, що сторона позбавляється права посилатися на форс-мажорні обставини через несвоєчасне повідомлення має бути прямо зазначено в договорі (подібний за змістом правовий висновок міститься у п. 5.63 постанови Верховного Суду від 22.06.2022 у справі № 904/5328/21).

Які наслідки засвідченого форс-мажору?

Наявність форс-мажорних обставин не звільняє від обов’язку виконати умови договору, а лише надає підприємству відстрочку та звільняє від відповідальності. Не виконувати обов’язок сторона може лише у випадку розірвання договору.

Чи є альтернатива?

У разі, якщо договірні зобов’язання не були виконані стороною договору за форс-мажорних обставин, але юридично значимих дій для підтвердження форс-мажору вчинено не було, варто розглянути альтернативні стратегії захисту прав та інтересів, наприклад:

  • зменшення розміру штрафних санкцій в порядку ст. 551 ЦК України та ст. 233 ГК України (в цьому випадку корисними будуть правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 23.02.2022 року у справі № 927/436/21);
  • внесення змін або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин в порядку ст. 652 ЦК України (у цьому випадку варто звернути увагу на правові висновки, викладені у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31.08.2022 року у справі № 910/15264/21). 

Чи є настання форс-мажорних обставин підставою для зміни умов договору?

«Продовження строку дії договору та строку виконання зобов’язань внаслідок форс-мажору чи інших обставин є можливим лише, якщо сторони це прямо вказали в умовах договору, або уклали додаткову угоду про це за взаємною згодою сторін вже після виникнення таких обставин». 

Так, у своїй Постанові від 31.08.2022 року у справі № 910/15264/21 Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду звернув увагу на те, що настання форс-мажору не є підставою для зміни умов договору та звільнення від виконання зобов’язання. Такий висновок ВС говорить про те, що навіть, якщо під час війни ви не можете виконати свої зобов’язання за договором – це не зміна умов договору, а звільнення від сплати штрафних санкцій.

Чи можлива відмова від договору у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, якщо договір частково виконувався під час дії обставин непереборної сили?

Ні, як зазначено вище, можливість розірвання договору у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин можлива лише тоді, якщо сторони про це попередньо домовлялися (передбачили в договорі чи додатковій угоді). 

З цього приводу цікавою видається позиція, викладена в Окремій думці судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.06.2022 у справі № 904/5328/21:

«..непереборна сила робить неможливим виконання зобов’язання в принципі, незалежно від тих зусиль та матеріальних витрат, які сторона понесла чи могла понести

Також суд вказав, що наголосив на дотриманні порядку повідомлення про існування форс-мажорних обставин іншій стороні.