Коли не є порушеннями КПК: нез’ясування судом думки потерпілих про визначення порядку й обсягу дослідження судом доказів та неналежна якість звукозапису судового засідання, на якому зафіксовано допит обвинуваченого

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим і засудив ОСОБА_7 за частинами 2, 3, 4 ст. 185 КК.

Судовий розгляд цього кримінального провадження здійснювався у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник, серед іншого, зазначає, що кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснювалося за правилами ч. 3 ст. 349 КПК, однак порядок дослідження доказів був визначений без участі потерпілих. Також захисник вказує, що технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції, є неналежної якості, оскільки неможливо зрозуміти показання засудженого, що залишилося без належної оцінки апеляційного суду і є безумовною підставою для скасування оскаржуваного судового рішення.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС не вбачає істотних порушень вимог КПК при визначенні обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження, як про це вказує у касаційній скарзі сторона захисту.

При прослуховуванні звукозапису судового засідання в суді першої інстанції встановлено, що в судовому засіданні на запитання головуючого щодо обсягу доказів, які підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження обвинувачений ОСОБА_7 повідомив, що вину визнає у повному обсязі, цивільний позов також визнає, тому не вбачає необхідності досліджувати докази.

Присутня у засіданні захисник також вказала, що з урахуванням позиції обвинуваченого вважає за можливе не досліджувати всі докази і обмежитись
допитом обвинуваченого. Після цього учасникам судового провадження було
детально роз’яснено положення ч. 3 ст. 349 КПК щодо оскарження цих обставин в апеляційному порядку.

У подальшому у присутності захисника було допитано обвинуваченого ОСОБА_7, який вказав, що всі обставини вчинення ним кримінальних правопорушень вірно зазначені в обвинувальному акті та надав відповідні показання, які викладені у вироку суду першої інстанції.

Ні в апеляційній скарзі, ні в касаційній скарзі, сторона захисту не вказує на те, що викладені у вироку показання ОСОБА_7 не відповідають тим, які були надані ним у судовому засіданні, а посилається виключно на неналежну якість звукозапису, на якому зафіксовано допит обвинуваченого.

Враховуючи викладене, колегія суддів ККС не вбачає ці обставинами такими, що істотно порушують вимоги КПК й перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Також суд не вважає обґрунтованими доводи касаційної скарги щодо порушень при визначенні порядку та обсягу дослідження доказів, а саме визначення його без участі потерпілих.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до початку судового розгляду потерпілі подали до суду заяви про розгляд кримінального провадження щодо ОСОБА_7 за їх відсутності.

Оскільки учасники судового провадження не заперечували проти розгляду
кримінального провадження за відсутності потерпілих, колегія суддів ККС вважає, що судом не було порушено вимог КПК при визначенні порядку та обсягу
дослідження доказів в аспекті не з’ясування думки потерпілих про цей порядок.

Детальніше з текстом постанови ВС від 21.12.2022 у справі No 295/8690/21 (провадження No 51-3426км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/108059816.