Контроль за якістю роботи адвокатів, що надають БПД з боку створеної державним органом комісії, не відповідає жодній правовій системі сучасних країн, створює корупційні ризики, вимагає додаткових витрат із державного бюджету

У рішенні №33 від 31 березня Рада адвокатів України вирішила направити звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Прем’єр-Міністра України, Міністра юстиції України з приводу повернення (відкликання, відхилення) законопроектів № 5107 та доопрацювання законопроекту № 5107-1.

Адвокат зобов’язаний вимагати дотримання конфіденційності від колег та співробітників, а також від будь-яких інших осіб, залучених ним у процесі надання професійних послуг.

Контроль за якістю роботи адвокатів, що надають БПД з боку створеної державним органом комісії, не відповідає жодній правовій системі сучасних країн, створює корупційні ризики, вимагає додаткових витрат із державного бюджету, при певних умовах може бути використаний для порушення права на захист окремих осіб та виключення із системи БПД адвокатів, які займають неупереджену принципову позицію.

Адвокати, що надають безоплатну правову допомогу та центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є рівноправними суб’єктами і всі питання у системі БПД мають вирішуватися за умови попереднього обговорення в робочих групах за участю представників Національної асоціації адвокатів України,Міністерства юстиції України, Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги.

Такий підхід відповідає Основним положенням про роль адвокатів (прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року).

У п. 24 Положень передбачено, що адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання, перепідготовки й підтримування їх професійного рівня. Виконавчі органи професійних асоціацій здійснюють свої функції без зовнішнього втручання.