Корпоративні договори в Україні. Міфи та реальність: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару для адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему: “Корпоративні договори в Україні: міфи та реальність”, Надія Тарасова – адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна розповіла про поняття корпоративного договору, його чинність, особливості. Також описала міфи, щодо корпоративних договорів, проаналізувала судові практики.

Акціонерний договір можна було укладати з 2008 року. Суди в Україні, як правило, не брали до уваги домовленості акціонерів – сторін корпоративного договору.

Поняття корпоративного договору

Корпоративний договір – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (17.06.2018).

Право на акції – право власності, право придбати акції.

Право за акціями – корпоративні права, акціонер набуває таких корпоративних прав:

 • право на управління
 • право на отримання дивідендів
 • право на отримання майна, у випадку ліквідації товариства

Договором може бути передбачено:

 • обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства,
 • погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин,
 • утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин,
 • вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства.

Договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

Важливо обов’язково прописати в договорі:

 • • способи забезпечення виконання зобов’язань,
 • • відшкодування збитків,
 • • стягнення неустойки,
 • • виплата компенсації.

Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

Коли розкривається корпоративний договір?

Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Якщо клієнт укладає корпоративний договір, у статуті не варто прописувати, що сторони укладають корпоративний договір, адже перевірки будуть вимагати розкриття інформації щодо цього корпоративного договору.

У випадку супроводження викупу акції, чи відчуження акції потрібно обов’язково звернутись до товариства або учасників, з питань чи укладено у товаристві корпоративний договорі і що саме там прописано з вашої справи.

Міфи про корпоративні договори

Міф 1

До 2008 року бізнес україни не знав корпоративних договорів

 • були легітимізоване договори
 • договори за іноземною юрисдикцією

Міф 2

Закон про ТОВ та ТДВ звужує регулювання умов Корпоративних договорів порівняно з ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

Міф 3

Сторонами Корпоративного договору можуть бути лише учасники Товариства.

Міф 4

Корпоративний договір як засіб впливу на хід голосування.

Корпоративний договір може визначати порядок голосування:

 • право одного з учасників визначити результати голосування;
 • обов’язок учасників заздалегідь узгоджувати певну позицію щодо голосування; обов’язок учасників голосувати «за» чи «проти» визначених в КД питань.

Міф 5

Через Корпоративний договір можна виплачувати додаткові кошти учасникам (додаткові привілеї).

Ознаки корпоративного договору

 1. безоплатність
 2. письмова форма
 3. визначений строк дії або безстроково
 4. конфіденційність за виключенням випадків, встановлених Законом
 5. нерозповсюдження на посадових осіб

Посадовими особами в товариствах є

 • виконавчий орган
 • члени наглядової ради
 • члени ревізійної комісії
 • посадові особи

Коли може бути укладений корпоративний договір?

 • Домовленість «на старті» про взаємодію учасників при створенні Товариства загроза/наявність спору між учасниками;
 • Під час фінансово-господарської/операційної діяльності
 • Паритетна структура власності (50/50)
 • Для захисту інтересу міноритаріїв;
 • За потреби в додатковому фінансуванні (позиковий капітал)
 • При залученні інвестицій в обмін на частку (акціонерний капітал)
 • Коли в складі учасників різні групи інтересів
 • При передачі бізнесу спадкоємцям
 • Коли директор має частку в Товаристві