Міжнародний захист бренду. Торговельні марки: адвокат Сергій Барбашин

Сергій Барбашин – адвокат, заступник голови комітету інтелектуальної власності НААУ, Голова комітету НААУ UNBA NextGen, Віце-президент Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA) провів на платформі Вищої школи адвокатури НААУ з метою підвищення кваліфікації адвокатів вебінар на тему: «Міжнародний захист бренду. Торговельні марки».

Під час вебінару були розглянуті наступні питання:

 • як обрати територію реєстрації;
 • пошук торговельних марок;
 • міжнародні реєстрації;
 • ЄС;
 • Мадридська система;
 • локальна реєстрація по країнах.

Як обрати територію реєстрації? Клієнти з одного боку хочуть максимально заощадити кошти, з іншого боку отримати максимальну охорону.

При реєстрації бренду лектор рекомендує звертати увагу на наступні фактори:

 • країна реєстрації бізнесу;
 • працівники та підрядники;
 • основні ринки клієнтів;
 • потенційні ринки, конкуренти.

Доволі поширеними є ситуації, коли працівники після звільнення з компанії копіюють назву бренду з метою перенесення на нього репутації компанії колишнього роботодавця. З огляду на це лектор рекомендує забезпечувати захист бреду не лише в країнах ведення бізнесу, а й в країнах місцезнаходження працівників.

Якщо торговельна марка не використовується протягом п’яти років, вона вважається недійсною.

Докази використання торговельної марки:

 • відомості з мережі Інтернет;
 • веб-сайти;
 • соціальні мережі;
 • пост продукція (ручки, блокноти і т.п.).

Визначення торговельної марки закріплено у ст. 1 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Торговельна марка – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таке визначення є співзвучним з аналогічними визначеннями в інших країнах світу.

При реєстрації торговельної марки, власник якої в майбутньому планує виходити на міжнародні ринки, бажано реєструвати таку торговельну марку на англійській мові, скільки при подальшій реєстрації торговельної марки в інших країнах переклад не передбачений.

Відповідно до п. 11.1.5. методичних рекомендацій Укрпатенту позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому.

При цьому, головним є перше зорове сприйняття досліджуваних позначень. Саме перше зорове сприйняття будь-якого об’єкта має вплив на свідомість людини, аналогічним чином у свідомості споживача запам’ятовується і позначення.

Критерії схожості:

 • перше зорове сприйняття;
 • фонетична схожість;
 • графічна схожість;
 • семантична схожість.

Системи реєстрації торгових марок:

 • WIPO (міжнародна);
 • Територія (ЄС);
 • Національна.

Критерії (системи) перевірки торгових марок на аналогічність:

 • GOOGLE («client’s love»);
 • пошук Укрпатенту;
 • відкриті БД Украпатенту;
 • WIPO Global Brand Database;
 • EUIPO TMView.

Переваги реєстрації торговельної марки в Україні:

 • докази використання;
 • проходження експертизи відомства;
 • пріоритет (шість місяців на реєстрацію торгової марки в іншій країні).

Підготовка переліку класів при торговельної марки:

 • сфери, які закривають діяльність клієнтів на сьогодні та найближчу перспективу;
 • адаптація класів під заявку клієнта.

Міжнародна заявка:

 • супровідний лист;
 • форма ММ2 в 2 примірниках;
 • зображення торговельної марки розміром 8х8;
 • документ, що підтверджує сплату збору;
 • документ, що підтверджує сплату збору WIPO (можливо напряму WIPO протягом 1 міс.);
 • довіреність;
 • форма ММ18 у 2 примірниках (для США).

Етапи подачі заявки;

 • формальна експертиза Укрпатенту;
 • формальна експертиза WIPO;
 • публікація в бюлетені WIPO;
 • експертиза по суті відзиву кожної країни.

Реєстрація:

 • до 12 місяців (країни Мадридської угоди);
 • до 18 місяців (країни Протоколу до Мадридської угоди).