Нам потрібно запровадити дієвий механізм реалізації індивідуальної конституційної скарги: Головатий

Про це повідомив Сергій Головатий, заступник Голови Конституційного Суду України під час відеоконференції «Юридичні наслідки визнання нормативного акта неконституційним для захисту прав людини в адміністративному судочинстві»

Сергій Головатий під час свого виступу відзначив, що інститут індивідуальної конституційної скарги в національну юридичну систему запроваджено нещодавно. Національна юридична традиція реалізації цього інституту тільки-но напрацьовується. Тож, зауважив він, потрібно в межах національного конституційного правопорядку запровадити дієвий механізм його реалізації.

На переконання судді КСУ, звертаючись до Конституційного Суду України з конституційною скаргою, особа сподівається на ефективний захист свого права, яке їй гарантоване Конституцією України. «Особі, що звернулася до Суду зі скаргою та відповідно до його рішення отримала підтвердження, що право людини було порушено внаслідок застосування неконституційної норми, має належати поновлення у правах в той чи той спосіб ретроспективно (ex tunc). Якщо Конституційний Суд у таких випадках уневажнює норму закону лише на майбутнє (ex nunc), то справу особи не можна вважати розв’язаною. Це той унікальний випадок, коли ретроспективна дія рішення Конституційного Суду уможливлює інститутові конституційної скарги досягати мети та призначення, що обумовлені імперативом правовладдя (верховенства права), – бути дієвим національним засобом юридичного захисту прав конкретної людини», – наголосив доповідач.