Очевидною причиною гальмування запуску роботи IP-суду є відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів: адвокат Потоцький

Очевидною причиною гальмування запуску роботи IP-суду є відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Нагадаю, що в листопаді 2019 року повноваження членів ВККС були припинені. Відтак було зупинено конкурсні процедури на заміщення посад в IP-суді.

Про це повідомляє Микола Потоцький, адвокат, Голова комітету Національної асоціації адвокатів України з інтелектуальної власності в інтерв’ю Закон і Бізнес.

Стосовно початку роботи суду, то, безумовно, НААУ підтримує необхідність його формування. Разом з тим ми повинні розуміти, що створення спеціалізованої судової інституції має гармонійно входити в загальну стратегію розбудови судової влади. І в першу чергу необхідно враховувати позицію її представників.

На круглому столі було підтверджено тезу про те, що цей суд відповідно до Конституції має діяти на підставі спеціального закону. Ми підтримуємо доцільність розроблення закону «Про Вищий суд з питань інтелектуальної

власності», який би визначив засади його організації та діяльності, спеціальні вимоги до суддів та гарантії їх діяльності.

Але навіть ухвалення такого закону не вирішує всіх проблем. Варто пам’ятати про цілі, яких ми прагнемо досягти, створюючи спеціалізований суд: розв’язати проблему конфлікту різних видів юрисдикції та уніфікації практики застосування судами законодавства про інтелектуальну власність; скоротити строки розгляду цих спорів; покращити кадрове забезпечення; забезпечити адекватне застосування способів захисту прав до специфічних правовідносин у цій сфері.

Досягти останнього можна, надавши спеціалізованому суду інструменти захисту та відновлення прав, які враховують таку специфіку. І першим кроком на цьому шляху, на думку нашого комітету, має стати розроблення проекту закону «Про посилення захисту прав інтелектуальної власності». Ним процесуальні кодекси повинні бути приведені у відповідність до директиви №2004/48/ЄС Європейського парламенту і Ради Європейського Союзу від 29.04.2004 про забезпечення прав інтелектуальної власності, а також до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині захисту прав інтелектуальної власності.