Орган досудового розслідування, отримавши більше інформації про вчинене правопорушення, зокрема такої, яка впливає на кримінально-правову оцінку, повинен відобразити цю інформацію шляхом її коригування в ЄРДР, що не суперечить положенням КПК

Вимоги до письмового повідомлення слідчим прокурора про початок досудового розслідування КПК не передбачає. Допускається стисле окреслення в такому повідомленні обставин вчиненого кримінального правопорушення із зазначенням елементів його складу, визначенням попередньої кваліфікації та без опису обставин кримінального правопорушення, що містився у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Обставини справи

Місцевий суд, визнаючи невинуватою ОСОБА_1 та виправдовуючи його у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК на підставі п. 1 ч. 1 ст. 373 КПК, дійшов висновку про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо нього було фактично розпочато без внесення відомостей до ЄРДР.

Ці висновки обґрунтовувалися тим, що на підставі аналізу наявних у матеріалах кримінального провадження витягу з ЄРДР, та повідомлення про початок досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, за результатами якого вбачається, що в повідомленні про початок досудового розслідування не вказано про обставини злочину, про які йдеться у витягу з ЄРДР. Таким чином, місцевий суд дійшов висновку про коригування в ЄРДР первинно внесених до нього відомостей, що суперечить вимогам ст. 214 КПК та Положенню про порядок ведення ЄРДР, затвердженого Наказом Генерального прокурора України 17.08.2012 № 69 (далі – Положення).

Апеляційний суд цей вирок залишив без зміни.

Позиція ККС

Залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС

ККС зазначає, що вказані вище доводи місцевого суду є безпідставними.

Ураховуючи положення п. 4 ч. 5 ст. 214, ч. 6 ст. 214 КПК, ККС констатує, що КПК не визначає вимог, яким повинно відповідати письмове повідомлення прокурора про початок досудового розслідування. Законодавець не зобов’язує особу, яка звертається з відповідним повідомленням до прокурора, повністю
дублювати фабулу обставин вчиненого злочину у ЄРДР.

У повідомленні про початок досудового розслідування, який міститься в матеріалах кримінального провадження, стисло окреслено обставини вчиненого кримінального правопорушення із зазначенням ключових елементів його складу та визначено попередню правову кваліфікацію – ч. 4 ст. 368 КК. При цьому первинний витяг з ЄРДР у цьому кримінальному провадженні не був предметом безпосереднього дослідження судом першої інстанції, про що зазначено у вироку, а тому твердження цього суду про те, що у первинному витязі з ЄРДР було зазначено такий же об’єм інформації, як і в повідомленні про початок досудового розслідування, а в подальшому ця інформація піддавалася коригуванню, є припущеннями.

ККС звертає увагу на те, що ані вимогами КПК, ані нормами Положення не встановлено заборони та/або обмежень для органу досудового розслідування щодо зміни чи доповнення інформації в ЄРДР про кримінальне правопорушення в ході здійснення досудового розслідування. Навпаки, орган досудового розслідування повинен у разі отримання більшого кола інформації, зокрема такої, яка впливає на кримінально правову оцінку вчиненого, відобразити її у ЄРДР. І таке відображення шляхом уточнення, конкретизації, зміни даних про
кримінальне правопорушення, яке є предметом розслідування у відповідному
кримінальному провадженні не суперечить положенням КПК.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 30.05.2023 у справі № 761/13685/14-к https://reyestr.court.gov.ua/Review/111339388