Оскарження недотримання розумних строків досудового розслідування ст.ст. 308, 303 КПК України: адвокат Гловюк

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Оскарження недотримання розумних строків досудового розслідування (ст.ст. 308, 303 КПК України)”, Гловюк Ірина, заслужений юрист України, адвокат, доктор юридичних наук, професор, член НКР при Верховному Суді, науковий радник Адвокатського об’єднання “Barristers”, розповіла про засоби забезпечення розумності строків досудового розслідування.

Кримінально-процесуальний кодекс наразі закріплює широку систему процесуальних засобів, які дозволяють вплинути на дотримання розумних строків досудового розслідування. Потрібно зазначити, що ці засоби постійно розширюються, і законодавство приділяє цьому належну увагу.

Засобами забезпечення розумності строків досудового розслідування є:

 • Клопотання про встановлення процесуальних строків (ст.ст. 28, 114 КПК України);
 • Скарга за ст. 308 КПК прокурору вищого рівня;
 • Оскарження відмови у задоволенні скарги прокурором вищого рівня у на недотримання розумних строків порядку п. 9-1 ст. 303 КПК;
 • Клопотання іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчому судді про закриття кримінального провадження, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру

Деякі питання, пов’язані саме з засобами забезпечення розумності строків досудового розслідування, потрапляли до Верховного Суду. Зокрема:

 • У кримінальному провадженні на розгляд ККС ВС винесено питання щодо правильного застосування норм кримінального процесуального закону, які містяться у ст. 309, ч. 4 ст. 399 КПК України, а саме, чи можуть бути предметом перевірки суду апеляційної інстанції ухвали слідчого судді про встановлення процесуального строку для закінчення проведення досудового розслідування, винесені в порядку ст. 3, ч. 6 ст. 28, частин 1, 2 ст.114 КПК України. Висновок щодо застосування норм права: Ухвали слідчих суддів, постановлені в порядку статей 28, 114 КПК України, окремому апеляційному оскарженню відповідно до положень статті 309 КПК України не підлягають.

Існують приклади, де процесуальні строки встановлюються судом для подачі письмових доказів, щоб забезпечити розумність строків і відповідні клопотання задовольняються.

Стосовно скарги за ст.308 КПК, то коло осіб, які можуть звернутись із такою скаргою включає: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи законні інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, дізнавачем, прокурором під час досудового розслідування.

Прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох днів після її подання і в разі наявності підстав для її задоволення надати відповідному прокурору обов’язкові для виконання вказівки щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. Особа, яка подала скаргу, невідкладно письмово повідомляється про результати її розгляду..

ВІдповідно ст. 17 ЗУ “Про прокуратуру” прокурором вищого рівня є:

 • 1) для прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів окружної прокуратури – керівник окружної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків;
 • 2) для прокурорів, керівників та заступників керівників підрозділів обласної прокуратури – керівник обласної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків;
 • 3) для керівника окружної прокуратури, його першого заступника та заступників – керівник відповідної обласної прокуратури чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків;
 • 4) для керівника обласної прокуратури, його першого заступника та заступників, керівника та заступника керівника підрозділу, прокурора Офісу Генерального прокурора – Генеральний прокурор чи його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків;
 • 5) для першого заступника та заступника Генерального прокурора – Генеральний прокурор.

У разі утворення спеціалізованих прокуратур (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) прокурори вищого рівня в межах таких прокуратур визначаються Генеральним прокурором.

Коли розглядається і вирішується скарга по ст.308, то як і при прийнятті інших процесуальних рішень, є обставини, які повинні бути встановлені і досліджені. Прокурор вищого рівня повинен перевірити:

 • чи не порушують слідчий, дізнавач та прокурор граничні строки провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень
 • чи дотримуються вони у межах граничних строків вимог розумності, тобто чи проводяться процесуальні дії та приймаються процесуальні рішення із затратами часу, який є об’єктивно необхідним для провадження цих дій та прийняття рішень

У ст. 308 КПК встановлено особливий порядок оскарження недотримання розумних строків, відповідно до якого, на відміну від інших скарг, що можуть бути подані на стадії досудового провадження, скарга на недотримання розумних строків подається прокурору вищого рівня, уповноваженому реагувати на недотримання розумних строків під час досудового розслідування. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені КПК строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

У зазначеній статті імперативно встановлено триденний строк для розгляду скарги, за результатом якого може бути прийнято одне із таких рішень:

 • 1) про задоволення скарги та надання відповідному слідчому, прокурору обов’язкових для виконання вказівок щодо строків вчинення певних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень. У цьому випадку прокурор вищого рівня у відповідному рішенні повинен: а) зазначити, які процесуальні дії або які процесуальні рішення має вчинити слідчий чи прокурор; б) встановити конкретні строки, в межах яких слідчий чи прокурор зобов’язаний вчинити ці дії або прийняти відповідне рішення;
 • 2) про відмову в задоволенні скарги, якщо прокурором вищого рівня буде встановлено, що розумні строки не було порушено.

Предметом доказування слідчого судді при розгляді вирішення скарги є:

 • За п. 9-1 ч. 1 ст. 303 КПК (відмова прокурора) слідчий суддя встановлює те, чи оскаржувалося недотримання розумності строків досудового розслідування за ст. 308 КПК України.
 • Якщо встановлено факт скерування скарги до прокурора вищого рівня, слідчий суддя має встановити, чи отримано скаржником відповідь, і якщо отримано, то у якій формі.
 • Якщо цю відповідь отримано у формі постанови, то надалі слідчий суддя має встановити, чи виконав прокурора вищого рівня обов’язок щодо належного розгляду та вирішення скарги та, зокрема, дотримання слідчим, дізнавачем та прокурором вимог розумності строків кримінального провадження під час досудового розслідування, з урахуванням критеріїв розумності строків, вироблених у практиці ЄСПЛ.
 • Якщо скаржнику не надійшла відповідь або надійшла у формі листа, а не у формі постанови, то скарга у порядку п. 9-1 ч. 1 ст. 303 КПК України не підлягає задоволенню (або має місце відмова у відкритті провадження за скаргою), оскільки слідчий суддя не може перевірити сутність рішення прокурора вищого рівня, якого не існує. Отже, тоді скарга, подана у порядку п. 9-1 ч. 1 ст. 303 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки у такому порядку оскаржуються та вирішуються скарги на рішення прокурора вищого рівня.

Вищеописана бездіяльність прокурора вищого рівня має оскаржуватися у порядку п. 1 КПК ч. 1 ст. 303 КПК України.