Оскільки обов’язок відкриття матеріалів за ст. 290 КПК може покладатися на потерпілого лише у випадках, передбачених КПК, за відсутності таких обставин невідкриття потерпілим доказів стороні захисту не зумовлює їх недопустимості

За вироком місцевого суду ОСОБА_1 визнано винуватим у вчиненні злочинів,
передбачених за ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК.

За ухвалою апеляційного суду вирок було змінено в частині призначення покарання.


У касаційній скарзі захисник, серед іншого, посилається на порушення
порядку відкриття матеріалів стороні захисту представником потерпілого.
За результатами касаційного перегляду ВС залишив оскаржувані судові
рішення без змін.


Крім іншого, суд касаційної інстанції визнав сумнівними доводи сторони
захисту щодо порушення правил, передбачених ст. 290 КПК (невідкриття
матеріалів представником потерпілого), виходячи з такого.


У ч. 11 ст. 290 КПК встановлено обов’язок сторін кримінального провадження
здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду.


При цьому відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК потерпілий, його представник
та законний представник віднесені до сторони обвинувачення лише у випадках,
установлених цим Кодексом (зокрема, у разі зміни прокурором обвинувачення
в суді або при його відмові від обвинувачення; у разі здійснення кримінального провадження у формі приватного обвинувачення). І лише у таких випадках
обов’язок відкриття матеріалів за ст. 290 КПК може покладатися на потерпілого.
Тобто, враховуючи вищевказане, обов’язок відкриття матеріалів у цьому
кримінальному провадженні на представників потерпілого ОСОБА_6 та ОСОБА_8
не поширюється, оскільки документи, долучені представником під час судового
розгляду, у розпорядженні прокурора не перебували.


Крім того, ВС зауважує, що документи, долучені безпосередньо в судовому
засіданні представником (копії наказу директора про переобладнання п’ятикорпусного плуга на трьохкорпусний плуг, копії трудової книжки, виданої
на ім’я ОСОБА_9, копії індивідуальних відомостей про застраховану особу, виданих на ім’я ОСОБА_9, копії журналу реєстрації інструктажу з питань охорони праці), не є тими доказами, які покладено в основу обвинувального вироку. Вони є лише тими, що підтверджують фактичні обставини кримінального правопорушення, встановлені судом.


Ураховуючи викладене, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення
касаційних скарг засудженого і його захисника.

Детальніше з текстом постанови ВС від 29.01.2020 у справі No 409/1841/18 (провадження No 51-4878км19) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/87365752