Особа, яка звертається за отриманням пенсії, не може нести відповідальність за неналежне оформлення роботодавцем особових справ працівників, відсутність у них певних документів, їх умисне ненадання на запити уповноважених органі

Зокрема під час проведення пенсійним органом зустрічних перевірок на предмет достовірності поданих йому на розгляд документів (в тому числі уточнюючих довідок) і обґрунтованості їх видачі, й так само за неналежне, неповне проведення пенсійним органом таких перевірок

08 лютого 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області на постанову Заводського районного суду міста Миколаєва від 11 квітня 2017 року та постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 20 червня 2017 року у справі No 487/68/17 (провадження No К/9901/18627/18) за позовом ОСОБА_1 до Центрального об’єднаного управління Пенсійного фонду України м. Миколаєва Миколаївської області про скасування рішення та призначення пенсії на пільгових умовах.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Відповідач відмовив ОСОБА_1 в призначенні пільгової пенсії через відсутність необхідного стажу роботи за Списком No2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.1994 No162 (далі – Список No 2). Відповідач наполягав на тому, що записи у трудовій книжці позивача не містили відомостей про його зайнятість повний робочий день на посадах, які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, а також про характер виконуваної ним роботи, при цьому, з документів, поданих ОСОБА_1 при зверненні за спірною пенсією, не вбачалось наявності підстав для зарахування спірного стажу роботи до пільгового стажу, оскільки відомості, зазначені в уточнюючий довідці, не були підтверджені первинними документами. Крім цього, за результатами зустрічної перевірки проведеної відповідачем щодо документального підтвердження підстав для видачі довідки про пільговий характер роботи позивача встановлено, що в особовій справі позивача відсутня частина документів, які підтверджують його роботу на посаді електрозварника, вказують на характер виконуваної роботи та зайнятість націй посаді повний робочий день в цехах і виробництвах.

Постановою Заводського районного суду міста Миколаєва, зміненою постановою Одеського апеляційного адміністративного суду, позов задоволено частково.Ухвалюючи судові рішення в частині задоволених позовних вимог, суди виходили з того, що надані позивачем документи для підтвердження визнаних ним періодів роботи, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах за Списком No 2, є достатніми для призначення ОСОБА_1 спірної пенсії, а відтак дії УПФ України в Заводському районі м. Миколаєва щодо відмови в призначенні такої пенсії слід вважати протиправними.

Верховний Суд залишив постанову Заводського районного суду міста Миколаєва, змінену постановою Одеського апеляційного адміністративного суду без змін, а касаційну скаргу без задоволення.

ОЦІНКА СУДУ

Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка, однак, у тих випадках, коли в трудовій книжці відсутні відомості, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників.Законодавством не передбачено обов’язку пенсіонера (особи, яка звертається за призначенням пенсії) подавати разом із відповідною заявою первинні документи, які б підтверджували відомості, відображені в уточнюючій довідці, виданій підприємством, на якому працювала така особа.

Повноваженнями перевіряти обґрунтованість видачі уточнюючих довідок та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію, наділені органи Пенсійного фонду України.

Ураховуючи наведене, колегія суддів Верховного Суду дійшла висновку, що особа, яка звертається за отриманням пенсії, не може нести відповідальність за неналежне оформлення роботодавцем особових справ працівників, відсутність у них певних документів, їх умисне ненадання на запити уповноважених органів, зокрема під час проведення пенсійним органом зустрічних перевірок на предмет достовірності поданих йому на розгляд документів (в тому числі уточнюючих довідок) і обґрунтованості їх видачі, й так само за неналежне, неповне проведення пенсійним органом таких перевірок.

Вищенаведені обставини, за умови документального підтвердження і доведеності, в тому числі в судовому порядку, наявності у особи права на пільгове пенсійне забезпечення і дотримання ним процедури звернення за пенсією, передбаченої, зокрема, пунктом «б» частини першої статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», не може зумовлювати позбавлення особи такого права, яке набуто нею згідно з законодавством та гарантоване Конституцією і законами України.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 08 лютого 2021 року у справі No487/68/17 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/94703845.