Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації у Вищій школі адвокатури на тему «Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання», лектор Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, член правління відділення Спілки адвокатів України в Харківської області, автор курсу «Етичні засади адвокатської діяльності та практика їх застосування», лектор та викладач практичних занять Сертифікованої програми “Адвокатські студії” Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра організації судових та правоохоронних органів, зазначила, що на сьогодні кількість дисциплінарних справ, стосовно адвокатської діяльності, не зменшується.

У випадку, коли адвокат стає суб’єктом дисциплінарного провадження, йому обов’язково, з першого моменту надходження скарги, потрібно контролювати всі стадії її розгляду, що передбачувані законодавством. Скарги щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності подаються відповідно до кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, регіонів за робочою адресою адвоката. Скаржником може бути будь-яка особа, якій стало відомо, що адвокатом порушено закон чи адвокатську етику. Кожен другий учасник дисциплінарних впроваджень укладає договір про надання правової допомоги та має свого представника.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання правил адвокатської етики, як одного з професійних обов’язків адвоката. Правила слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків, відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів адвоката, зазначено у преамбулі до правил адвокатської етики.

За одноразове порушення, на адвоката накладається дисциплінарне стягнення у вигляді попередження з внесенням інформації до Єдиного реєстру адвокатів, а за порушення конфіденційності, адвоката відсторонюють від адвокатської діяльності.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики:

  • Дисциплінарне стягнення лише за винні порушення
  • Адвокат вважається невинуватим дисциплінарного проступку і може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДК або ВКДКА
  • Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку
  • Звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватися на припущеннях
  • Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

До адвоката можуть бути застосовані такі види дисциплінарних стягнень:

  • Попередження
  • Зупинення права на адвокатську діяльність до 1 року
  • Позбавлення права на адвокатську діяльність

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом.