Особливості роботи адвоката в комерційній медіації: адвокат Олег Трибой

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему «Особливості роботи адвоката в комерційній медіації», Олег Трибой, адвокат, бізнес-медіатор розповів про ролі адвоката в комерційній медіації та процедури комерційної медіації.

Якщо людина займається бізнесом, підприємницькою діяльністю то в неї по професії, по її зайнятості виникають конфлікти. Допомагають вирішувати ці конфлікти адвокати.

В адвокатурі є два варіанти вирішення конфліктів:

 • Судовий – за допомогою професійної, процесуальної комунікації, адвокати допомагають клієнтам вирішити спір.
 • Несудовий – система комунікацій в письмовій (усній) формі, яка допомагає без звернення в суд вирішувати конфлікт.

Що стосується не судового (досудового, альтернативного) вирішення конфліктів, то можна виділити дві течії:

 1. Переговори. Ціль переговорів вирішити конфліктну ситуацію. Дуже часто ця конфліктна ситуація пов’язана з порушенням закону або вимог контракту.
 1. Медіації. Медіація – це вирішення конфлікту за допомогою третьої особи. Застосовується там де є бажання якнайшвидше вирішити конфлікти. 

Найбільш зрозумілим вирішенням спорів є переговори. Конфліктні переговори та переговори представницькі відрізняються від торгових переговорів тому, що в таких переговорах ситуація пов’язана з величезною кількістю негативних емоцій та історій. Для того щоб допомогти адвокатам вирішити такі переговори, сформувалась, так звана, Гарвардська система переговорів.

Гарвардський метод – це принцип ведення конфліктних переговорів або переговорів, де є непорозуміння. 

Паралельно з Гарвардським методом, на тих самих принципах, розвивалася і медіація.

Медіація – це процедура, незалежно від того, як вона іменується і від основи на якій вона проводиться, за допомогою якої сторони намагаються досягнути дружнього врегулювання свого спору при сприянні третьої особи або осіб (медіатор), яка не володіє повноваженнями нав’язувати сторонам рішення в спорі (Стаття 2.3 Сінгапурської конвенції).

Результат комерційної медіації:

 • • Найкраща альтернатива тому, що сторони можуть отримати в судовому процесі
 • • Якщо в суді сторони можуть отримати більше справедливості, медіатор – експерт може порекомендувати звернутися до суду.
 • • Якщо сторонам потрібен судовий документ – медіація може бути проведена , але її результат оформлюється процесуальним документом.

Комерційна медіація застосовується коли мають місце спори про невиконання договірних зобов’язань сторонами в договорах комерційного характеру:

 • • Звичайні бізнесові ризики
 • • Форс – мажорні обставини
 • • Непорозуміння при виконанні контракту
 • • Спори про інтелектуальну власність

Комерційна медіація не застосовується при:

 • • Транзакції особистого характеру, покупки «для себе»
 • • Сімейні спори
 • • Спори про спадщину
 • • Порушення законодавства як то шахрайство
 • • Спори на тлі схем ухилення від податків
 • • Ухилення від виконання судових розпоряджень

Комерційна медіація направлена на вирішення грошових спорів.

Ролі адвоката в комерційній медіації:

 • Адвокат сторони – приймає участь в процедурі
 • Консультант сторони по правових питаннях та процедурі медіації, документообігу – приймає участь в процедурі
 • Консультант сторони по інших питаннях (стратегія, судовий розгляд) – не приймає участі в процедурі
 • Коуч сторони по процедурі медіації, переговорам, праву – не приймає участі в процедурі
 • Медіатор – приймає участь в процедурі
 • Представник сторони в медіації (за довіреністю) – приймає участь в процедурі

Медіатор:

 • • Не представляє одну сторону
 • • Не лікує психологічні та психічні розлади
 • • Не консультує одну сторону
 • • Не дає стороні рекомендацій
 • • Не умовляє сторони погодитись на свої умови
 • • Не погрожує судовим процесом
 • • Не затягує процедуру медіації
 • • Не пропонує додаткові теми спору сторонам
 • • Не розглядає схеми та стратегії сторін поза межами процедури медіації.

Потрібно зазначити, що медіатор працює конфіденційно.

Щодо медіаційних переговорів, то ці переговори, направленні на рішення спору, які не є процесом медіації, але застосовуються техніки медіації.

Адвокат може проводити такі переговори на всіх етапах конфлікту та судового розгляду.