Перелік джерел інформації, які є підставою для здійснення відвідувань інспекторами праці

КАС ВС вказав, що на виконання ч. 1 ст. 259 КЗпП України КМУ постановою від 21 серпня 2019 року №823 затвердив Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами.

Відповідно до п. 2 Порядку №823 заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, що проводяться інспекторами праці Держпраці та її територіальних органів.

Таким чином, інспекційне відвідування є формою державного контролю за додержанням законодавства про працю, яке відноситься до повноважень Управління Держпраці та яке проводиться на підставі наказу та направлення.

Згідно з п.п. 3 п. 5 Порядку №823, підставою для здійснення інспекційних відвідувань є рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у п.п.1, 2, 4-7 цього пункту.

Отже, ВС виснував, що наведена вище правова норма не встановлює вичерпного переліку джерел інформації, натомість, передбачає, що інформація може надходити і з інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством.

Постанова КАС ВС №420/21319/21 від 18.06.2024 року: https://cutt.ly/nesKGuBR 

П’ятий апеляційний адміністративний суд