Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності: адвокат Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ та види дисциплінарних стягнень.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката.

Правила слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією, Законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність та іншими законодавчими актами також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів адвоката.

Відповідно до ч.1 статті 33, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом.

В тому числі серед інших визначених статтею 34 Закону, підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є порушення правил адвокатської етики.

Звернутися зі скаргою може будь яка особа, якій стало відомо, що адвокатом було допущено певні порушення, які мають наслідки притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Скарга повинна бути мотивованою та не може бути анонімною.

Адвоката може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності протягом року з моменту, коли буде встановлено, що адвокат припустив певне порушення.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ:

 • дисциплінарні стягнення лише за винні порушення
 • адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА
 • адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку
 • звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Види дисциплінарних стягнень :

 • Попередження
 • Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року
 • Для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ.

Основні принципи адвокатської етики та професійні обов’язки адвоката:

 1. Незалежність та свобода адвоката у здійснені адвокатської діяльності. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права,законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.
 2. Дотримання законності
 • Адвокат в своїй професіональній діяльності не має права вдаватись до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству на ПАЕ.
 • Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.
 1. Пріоритет інтересів клієнта
 2. Неприпустимість конфлікту інтересів. Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами та обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків , а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.
 3. Конфіденційність як предмет адвокатської таємниці- необхідна та найважливіша передумова довірчих відносин між адвокатом і клієнтом

Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася за професійною(правничою) допомогою на розкриття адвокатської таємниці.

 1. Компетентність та добросовісність
 2. Повага до адвокатської діяльності
 3. Чесність та добропорядна репутація
 4. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності