Право ФОП на звернення до суду з позовною заявою під час провадження у справі щодо її банкрутства

Фізична особа – підприємець у межах справи № 5023/5722/11 щодо її банкрутства звернулася до Господарського суду Харківської області з позовною заявою про визнання недійсними договорів відступлення права вимоги.

Господарський суд Харківської області ухвалою залишив цей позов без розгляду й зазначив, що з дня призначення ліквідатора у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця до нього перейшли повноваження ФОП, зокрема щодо подання до суду заяв (позовних заяв).

Східний апеляційний господарський суд зазначену ухвалу скасував, справу передав місцевому господарському суду для продовження її розгляду. За висновком суду апеляційної інстанції, ні положення КУзПБ, ні інші норми чинного законодавства не встановлюють обмежень для фізичної особи або фізичної особи – підприємця, визнаних банкрутом, у праві на звернення до суду, зокрема з позовом про визнання правочинів (договорів) недійсними.

Залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції, Верховний Суд у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду сформулював таку правову позицію.

Право на звернення до суду гарантується Конституцією України. Водночас обмеження цивільної та процесуальної дієздатності можуть бути встановлені лише в порядку, передбаченому законом.

КУзПБ встановлює інші, ніж Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», судові процедури, які застосовуються до боржників – юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Так, до фізичних осіб – підприємців застосування ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора вже не передбачено. Натомість визначено судову процедуру погашення боргів і призначення керуючого реалізацією майна.

Аналіз положень КУзПБ свідчить, що правові наслідки визнання фізичної особи, в тому числі фізичної особи – підприємця, банкрутом полягають в обмеженні під час провадження у справі про неплатоспроможність її повноважень з розпорядження всіма правами щодо майна, включеного до складу ліквідаційної маси, які переходять до керуючого реалізацією.

Однак норми КУзПБ не містять жодних обмежень у праві на звернення до суду визнаної банкрутом фізичної особи – підприємця з позовом до третіх осіб, зокрема в разі, якщо така позовна заява подана до введення в дію цього Кодексу, але розглянута господарським судом у той час, коли провадження у справі про неплатоспроможність (банкрутство) вже здійснювалося за нормами Кодексу. Зазначених обмежень положення чинного процесуального законодавства також не встановлюють.

Окрім цього, ВС у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство КГС не визнав за необхідне відступати від правової позиції, викладеної в постанові ВС від 05.06.2019 у справі № 925/1879/15 щодо обмеження процесуальної дієздатності визнаної банкрутом фізичної особи – підприємця, з огляду на різне правове регулювання порядку розгляду спорів у процедурах банкрутства, у тому числі з підстав введення в дію КУзПБ.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 08.09.2021 у справі № 5023/5722/11 (922/3331/20) можна ознайомитися за посиланням –https://reyestr.court.gov.ua/Review/99860394.