Про похідний позов, як спосіб стягнення збитків із посадових осіб підприємства: адвокат Дмитро Навроцький

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “День трудового права”, Навроцький Дмитро,адвокат, член Комітету з трудового права НААУ, розповів про похідний позов, як спосіб стягнення збитків із посадових осіб підприємства.

При поданні похідного позову, досить часто, до відповідальності намагаються притягнути саме керівників відповідних підприємств.

Слід зазначити, що відповідачем в такій категорії справ може бути не лише директор підприємства, а й інші посадові особи.

Поняття посадової особи, яке містить в ст.23 ЗУ «Про господарські товариства» зазначає, що:

 • Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.
 • Посадовими особами органів управління товариства є фізичні особи – голова та члени виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, наділені повноваженнями з управління товариством, якщо утворення такого органу передбачено установчими документами товариства.

Пункт 15 ч.1 ст. 2 ЗУ «Про акціонерні товариства» містить схоже визначення:

 • Посадові особи органів акціонерного товариства – фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Стаття 28 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає, що органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Враховуючи цю інформацію можна зробити висновок, що за загальним правилом посадовими особами юридичної особи може вважатися:

 • Керівник (члени наглядової ради або члени певного ревізійного органу, учасники відповідного товариства)
 • Інші посадові особи, які діють в рамках товариства та їх повноваження передбаченні певною моделлю статуту.

Окрім цього слід зазначити, що до посадових осіб також можуть бути віднесені:

 • органи, не передбачені законом, але визначені статутом;
 • декілька виконавчих органів;
 • особа займає посаду з назвою «директор», але не має право діяти від імені товариства (директор з маркетингу, фінансовий директор, виконавчий директор);
 • інші особи фактично керують товариством замість його посадових осіб (учасники, мажоритарні акціонери, бенефіціари);
 • арбітражний керуючий, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи сам Фонд, компанія з управління активами (щодо корпоративних інвестиційних фондів).

Обов’язки посадових осіб визначені законодавством України. Відповідно до ст. 99 ЦК України, орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Найпопулярніші види порушень посадових осіб:

 • Порушення порядку вчинення правочину;
 • Вихід за межі повноважень;
 • Недобросовісні, нерозумні, недбалі дії, які шкодять товариству (можуть бути вчинені без порушення порядку, в межах повноважень).